EESK efterlyser en finansiell försäkring för att kompensera offer för datorbedrägerier

Att förbättra det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna för att bekämpa datorbedrägerier är ett steg i rätt riktning, sade EESK i ett nyligen antaget yttrande som bedömer kommissionens förslag till direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter. EESK efterlyser emellertid bättre garantier för att skydda användare av digitala betalningsmedel samt obligatoriska förebyggande åtgärder för att varna dem för it-brottslingars tillvägagångssätt.

Föredraganden för yttrandet, Victor Alistar, välkomnar kommissionens förslag men understryker behovet av att gå längre än utredningsmässigt och rättsligt samarbete mellan nationella brottsbekämpande myndigheter.

EESK föreslår att medlemsstaterna ska vara skyldiga att införa en finansiell försäkring för att ersätta offer för datorbedrägerier som gäller betalningskort. Denna finansiella försäkring bör täcka både enskilda personer och små och medelstora företag.

För att kampen mot datorbedrägerier ska vara effektiv bör ekonomiska aktörer i lag åläggas att rapportera incidenter med datorbedrägerier.

Datorbedrägerier med digitala betalningsmedel utgivna i euroområdet är ett stort problem. Enligt en rapport från ECB motsvarade de år 2013 ett belopp på 1,4 miljarder euro i EU. Därefter har de fortsatt att öka.

Ett av de områden som är mest utsatta för bedrägerier är betalningar för resekostnader – tåg- och flygbiljetter, logi och andra därmed sammanhängande transaktioner. Bland dem som deltar i eller drar nytta av denna typ av datorbedrägerier finns enskilda personer och organisationer som är involverade i terroristaktiviteter.

EESK anser att också förebyggande åtgärder bör ha en roll i kampen mot it-brottslighet. Allmänheten bör uppmärksammas på hur it-brottslingar verkar genom att förfalska digitala betalningsmedel, och medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter bör genomföra informationskampanjer i syfte att förklara orsakerna, riskerna och möjligheterna för enskilda personer att skydda sig mot datorbedrägerier. (dm)