Det civila samhället i EU: framtidsscenarier för 2030 – extra sammanträde i Övriga intressegrupper

av Övriga intressegrupper

Efter plenarsessionens andra dag i februari kommer grupp III att stå värd för sitt extra sammanträde om "Det civila samhället i EU: framtidsscenarier för 2030" i EESK:s lokaler (JDE 62).

Syftet med sammanträdet är att presentera en studie om det civila samhällets framtida utveckling i Europeiska unionen fram till 2030, som det görs pr för i samarbete med kontaktgruppen. Studien beställdes av EESK från CNVOS (Centre for Information Service, Co-operation and Development of NGOs (Slovenien)) och ENNA (European Network of National Civil Society Associations).

Studien bygger på en skrivbordsundersökning av aktuella analyser och studier, intervjuer och enkäter och belyser det nuvarande läget för civilsamhällesorganisationer på nationell och europeisk nivå. Dess syfte är att undersöka civilsamhällesorganisationernas största utmaningar och hur de bör hanteras. I studien utvecklas fem scenarier kring viktiga förändringsfaktorer, och den omfattar flera specifika rekommendationer och slutsatser.

EESK-ledamöter och företrädare för europeiska civilsamhällesorganisationer kommer att närvara vid evenemanget, som kommer att modereras av Daniela Vincenti, chefredaktör för Euractiv. Bland talarna finns Ramón Luis Valcárcel Siso, Europaparlamentets vice talman med ansvar för förbindelserna med EESK och ReK, Paweł Świeboda, biträdande chef för Europeiska centrumet för politisk strategi vid Europeiska kommissionen, ordförandena för EESK:s grupper samt framstående företrädare för den akademiska världen. (ih)