EESK står värd för lanseringen av kommissionens verktygslåda för råd till medlemsstaterna om EU-medel för migranters integrering

I januari organiserade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Europeiska kommissionen gemensamt lanseringen av kommissionens nya verktygslåda för att hjälpa medlemsstaterna att bli bättre på att integrera människor med invandrarbakgrund genom att på ett mer effektivt och samordnat sätt utnyttja de europeiska finansieringsinstrumenten.

Verktygslådan innehåller praktiska rekommendationer för de nationella och regionala finansieringsmyndigheterna om hur de kan välja bland och på bästa sätt kombinera de olika EU-fonder som finns under den nuvarande budgetperioden 2014–2020.

Syftet är att främja integreringen av över 20 miljoner tredjelandsmedborgare som bor lagligen i EU men som fortsätter att brottas med en mängd olika utmaningar och diskriminering.

Såsom påpekades vid lanseringsevenemanget riskerar en så hög andel som 40 % av dem att drabbas av fattigdom, medan 18 % är arbetslösa och 19 % har hoppat av skolan i förtid, vilket är nästan dubbelt så högt som EU-genomsnittet.

"EU måste visa humanism och solidaritet. Migranter får inte ses som en börda. Om de integreras ordentligt kommer de att vara en stor tillgång inte bara för våra ekonomier utan för hela samhället", sade EESK:s ordförande Georges Dassis. (ll)

På fotot: Corina Crețu, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik, Cristian Pîrvulescu, EESK-ledamot, och Georges Dassis, EESK:s ordförande