Brussels Binder: att ändra sammansättningen på debattpanelerna i Bryssel

Bryssel står varje år värd för många debatter. Två tredjedelar av talarna i debattpanelerna är män. Det finns dock också många kvinnor som skulle kunna bidra med både sakkunskap och mångfald till EU:s debatter. Att bygga en plattform som kan fungera som nav för både kvinnliga sakkunniga och panelorganisatörer som letar efter talare har varit kärnan i Brussels Binders strategi för att bekämpa denna obalans. EESK info har talat med Juliane Schmidt om deras övergripande strategi för att göra debattpanelerna i Bryssel mindre mansdominerade.

EESK info: Vad betyder priset för er och er organisation?

Juliane Schmidt: Brussels Binder strävar efter en förändrad kultur där en jämn könsfördelning är normen. EESK:s pris är ett erkännande av vår kamps betydelse. Att vinna detta pris betyder för oss att frågan om kvinnors representation sätts högst upp på dagordningen, samtidigt som vårt arbete för att bidra till ett dynamiskt civilt samhälle i hela Europa hedras.

Vilket råd vill ni ge andra organisationer för att de ska uppnå resultat med sådana aktiviteter och program?

Brussels Binder bygger på en mycket inkluderande strategi, som syftar till att skapa synergier med olika partner och på lång sikt bygga ut ett nätverk av likasinnade organisationer och grupper i hela EU. Som organisation följer vi de feministiska principerna om ledarskap, bl.a. att dela ”makten med” andra och främja ”kraften inom” sig. Vi arbetar med frivilliga, kvinnor som drivs av tanken om att förändra samhället, och vi värdesätter delaktighet och öppenhet, där alla medlemmar kan göra sina idéer och åsikter hörda.

Hur kommer ni att använda dessa medel för att erbjuda mer hjälp i samhället?

Utöver att förbättra den tekniska kvaliteten på vår databas och webbplats (brusselsbinder.org) kommer dessa medel att hjälpa oss att anordna utbildning och workshoppar (för yrkesverksamma kvinnor, samt för att öka medvetenheten inom organisationer och företag), tillhandahålla verktygslådor för dem som anordnar och deltar i konferenser samt anordna träffar och andra evenemang för att bygga upp en gemenskap av yrkesverksamma kvinnor och kvinnliga sakkunniga.

Könskvotering ingår i en övergripande trend för att förbättra kvinnors representation i beslutsfattande organ. Vad anser ni om detta? Tror ni att kvotering är avgörande för att uppnå jämn könsfördelning i debattpaneler och organ? Vad skulle behövas i övrigt?

Kvotering utgör en möjlighet att förändra attityder, öka medvetenheten och bidra till att undvika skevheter och praxis som vi inte är medvetna om. Samtidigt är kvotering ganska kontroversiellt och söndrande. Det är viktigt att inse att kvotering bör vara ett medel och inte ett mål i sig. Det måste också åtföljas av andra åtgärder, t.ex. upplysningskampanjer och utbildning (för chefer och yrkesverksamma kvinnor).