Den italienska organisationen ”Associazione Toponomastica femminile” (kvinnliga ortnamn) har utsetts till vinnare av EESK:s pris till det civila samhället 2019, på temat jämställdhet

Den 12 december delade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ut priser till fem civilsamhällesorganisationer som arbetar för kvinnors och mäns lika möjligheter, ökar medvetenheten om kvinnors potential och prestationer och bidrar till att stärka deras inflytande i samhället och ekonomin i Europa. Prissumman på 50 000 euro delades av fem vinnande projekt. Den italienska organisationen ”Associazione Toponomastica femminile” vann förstapriset på 14 000 euro. De övriga fyra pristagarna mottog 9 000 euro var i följande rangordning: Polska kvinnostrejken, den bulgariska organisationen NAJA med sitt sagoprojekt, den finska organisationen Finnish Software and E-business Association med programmet Tjejer kodar samt The Brussels Binder från Belgien.

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla kandidater – vinnarna som är här i dag och alla andra som deltog – för deras intrycksfulla och berikande ansökningar. Deras projekt visar att Europa är berett att stå fast vid sitt åtagande att göra samhället verkligt jämställt för kvinnor och män. Tack vare projekt som dessa håller attityderna långsamt på att förändras. Att utestänga kvinnor från det offentliga livet och från maktpositioner ses alltmer som oacceptabelt och stereotyper om kvinnors roller anses föråldrade”, konstaterade EESK:s ordförande Luca Jahier vid prisutdelningen.

EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation, Isabel Caño Aguilar, framhöll: ”Jag gläder mig åt att årets pris till det civila samhället uppmärksammar kvinnors egenmakt. De projekt vars ansökningar vi mottog kämpar för denna egenmakt. De börjar med de yngre barnen och de tar itu med de uppfattningar som indirekt påverkar oss dagligen när vi rör oss ute i samhället eller lyssnar på en konferens. De bekämpar den horisontella segregeringen på arbetsmarknaden i mansdominerade branscher, såsom it. De bekämpar ojämlikhet genom att vädja till oss på en undermedveten nivå genom våra gatunamn, eller högljutt genom att höja rösten i sina hemstäder.”

Årets vinnare, organisationen Associazione Toponomastica femminile (kvinnliga ortnamn), vill ge kvinnor det offentliga erkännande som ofta uteblivit eller som borde ha getts för länge sedan, genom att öka medvetenheten om deras bidrag till samhället och historien. Organisationen anser att ortnamn är ett bra mått på hur ett samhälle värderar sina medborgare, och den strävar efter att sätta fler framstående kvinnor på stadskartorna.

Dess nyligen genomförda forskning kring namn på offentliga platser i omkring 90 % av de italienska kommunerna visade att det på 100 gator uppkallade efter män gick 7,8 gator uppkallade efter kvinnor, varav omkring 60 % hänförde sig till religiösa figurer. Det finns knappt några platser som bär namn efter framstående kvinnliga forskare, företagare, konstnärer eller idrottare och projektet ”kvinnliga ortnamn” kommer att ändra på detta.

Projektet har fått mycket positiv respons, många kommuner har valt att ansluta sig till det och organisationen är redan nu i färd med att bilda lag med andra organisationer i Europa för att sprida denna goda praxis.

I samband med att hon tog emot priset framhöll ordföranden för Toponomastica femminile, Maria Pia Ercolini, att ”vi behöver lagar för att förändra samhället, men det räcker inte. Lagar kan inte förändra beteenden långsiktigt om de inte samtidigt understöds av en förändring av människors föreställningsvärld. Stereotyper och fördomar måste bekämpas. Detta är inte enbart en feministisk strid, utan en strid för ett samhälle som bygger på solidaritet och för civilisationen”.

Andrapriset gick till Polska kvinnostrejken (Strajk Kobiet), Polens största kvinnorörelse, vars svarta måndagsstrejk blev en världsnyhet 2016. Genom protester och demonstrationer kräver rörelsen fler rättigheter för kvinnor, och den fördömer regeringens inskränkningar av grundläggande värden och friheter. Den arbetar nu för att ge vanliga kvinnor från små och medelstora polska städer egenmakt.

Projektet Sagor från Bulgarien vann tredjepris. Detta projekt bedrivs av organisationen NAJA och använder klassiska sagor för att bekämpa de stereotypa könsroller som flickor och pojkar bibringas från tidig ålder och som formar deras sinnen och begränsar deras framtida val och möjligheter.

På fjärde plats kom Tjejer kodar eller #mimmitkoodaa, ett program som inrättats av Finnish Software and E-business Association för att vederlägga myten om att alla mjukvaruutvecklare per definition bör vara män. Genom programmet uppmuntras kvinnor att utforska möjligheter i mjukvarubranschen och satsa på bättre betalda arbeten och karriärer inför framtiden.

Femtepristagaren var The Brussels Binder från Belgien, en databas över kvinnliga sakkunniga inom olika politikområden. Den drivs av en grupp volontärer som förespråkar en bättre kvinnlig representation i de EU-politiska debatterna, för att se till att man i EU:s lagstiftning och politik inte försummar att beakta kvinnors behov och åsikter. Dess målsättning är att bli en referensresurs för att förbättra könsfördelningen i paneler och i media, i Bryssel och runtom i EU.

Årets tema, ”Fler kvinnor i Europas samhälle och ekonomi”, lockade 177 ansökningar, det näst högsta antalet tävlingsbidrag under prisets 11-åriga historia, tätt efter 2016 års tema, som var migration. Tävlingsbidragen kom från inte mindre än 27 medlemsstater, vilket visar att det finns ett utbrett intresse hos medborgarna och det civila samhället att vidta åtgärder för att bekämpa ojämlikheter mellan könen, som alltjämt är ett stort problem i Europa.

Priset till det civila samhället belönar ”framstående initiativ i det civila samhället”. Varje år belyser priset en särskild aspekt av EESK:s arbete. Temat för 2018 års pris var Europas värden, identiteter och kulturarv som verktyg för att föra samman européerna.

Ytterligare information om priset till det civila samhället 2019 hittar du här. En video där de vinnande projekten beskrivs hittar du här.