Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

Som språkrör för EU:s civilsamhälle stöder och erkänner Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) det värdefulla arbete som utförs av EU:s olika civilsamhällesorganisationer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, som, varje dag och på sitt eget sätt, strävar efter att göra vår union till en bättre plats.

En gång per år delar EESK ut ett särskilt pris för att uppmärksamma och hylla särskilda insatser som Europas civilsamhälle gjort inom ett givet område, efter att noggrant ha valt ut ett tema som omfattar en viktig del av dess arbete. Detta år delades priset till det civila samhället ut för elfte gången, och jag är mycket glad och stolt över att vi valt att tillägna det stärkandet av kvinnors ställning och åtgärder för ökad jämställdhet.

I korthet

Se prisutdelningen för 2019 års pris till det civila samhället

Se vår video och återupplev höjdpunkterna i prisutdelningsceremonin.

Broschyr om priset till det civila samhället

EESK har publicerat en broschyr som innehåller presentationer av samtliga fem vinnande projekt och allmän bakgrundsinformation om priset till det civila samhället.

Priset till det civila samhället 2019 i medierna

Nedan följer ett axplock av olika rubriker i medierna fram till i dag angående priset till det civila samhället 2019.

EESK-nyheter

Den italienska organisationen ”Associazione Toponomastica femminile” (kvinnliga ortnamn) har utsetts till vinnare av EESK:s pris till det civila samhället 2019, på temat jämställdhet

Den 12 december delade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ut priser till fem civilsamhällesorganisationer som arbetar för kvinnors och mäns lika möjligheter, ökar medvetenheten om kvinnors potential och prestationer och bidrar till att stärka deras inflytande i samhället och ekonomin i Europa. Prissumman på 50 000 euro delades av fem vinnande projekt. Den italienska organisationen ”Associazione Toponomastica femminile” vann förstapriset på 14 000 euro. De övriga fyra pristagarna mottog 9 000 euro var i följande rangordning: Polska kvinnostrejken, den bulgariska organisationen NAJA med sitt sagoprojekt, den finska organisationen Finnish Software and E-business Association med programmet Tjejer kodar samt The Brussels Binder från Belgien.

Med vinnarnas egna ord

Vad betyder ett namn: bekämpa klyftan mellan könen med hjälp av ortnamn

Den italienska organisationen Toponomastica femminile, vinnare av förstapriset, arbetar för att bekämpa skillnader mellan könen genom att namnge platser, särskilt gator, torg och parker i städer, efter kända kvinnor. Maria Pia Ercolini hävdar att detta symboliska erkännande av kvinnors bidrag till samhället i hög grad kan bidra till att säkra deras rättmätiga plats i detta.

Polska kvinnostrejken: att få småstadskvinnor att kämpa för kvinnors rättigheter

Polska kvinnostrejken (Strajk kobiet), som vann andrapriset, är en gräsrotsrörelse som uppstod i Polen 2016 som en reaktion på regeringens försök att avskaffa kvinnors aborträttigheter. Sedan dess har rörelsen vuxit i hela landet och lett ett antal insatser med stort deltagande av kvinnor från små och medelstora polska städer. Polska kvinnostrejkens Marta Lempart delar med sig av sina tankar kring den avgörande betydelsen av denna rörelse i dagens Polen.

 

NAJA: ”Våld i hemmet är ett samhällsproblem, inte ett privat problem”

Den bulgariska föreningen NAJA, som vunnit tredjepriset, har i 20 år bekämpat våld i hemmet i små, eftersatta samhällen och fortsatt sitt program med socialt stöd till offer som lever under svåra omständigheter. Såsom Svetla Sivtjeva förklarar i denna intervju inriktar sig föreningen samtidigt på förebyggande arbete med små barn för att undersöka hur sociala stereotyper kan brytas och övervinnas så att barnen kan vidga sina vyer och uppfylla sin potential.

#mimmitkoodaa: att inta en av könssegregeringens högborgar – it-branschen

Att få fler kvinnor att förstå programvara är huvud uppgiften för den finländska programvaru- och e-handelsföreningen (Ohjelmisto- ja e-business ry), som vann fjärdepriset. Föreningen erbjuder praktiskt inriktade och kostnadsfria workshoppar för kvinnor utan tidigare erfarenhet av programmering för att hjälpa dem att lyckas inom it-branschen. Rasmus Roiha och Milja Köpsi berättade för oss om #mimmitkoodaas filosofi och hur organisationen planerar att använda prispengarna.

Brussels Binder: att ändra sammansättningen på debattpanelerna i Bryssel

Bryssel står varje år värd för många debatter. Två tredjedelar av talarna i debattpanelerna är män. Det finns dock också många kvinnor som skulle kunna bidra med både sakkunskap och mångfald till EU:s debatter. Att bygga en plattform som kan fungera som nav för både kvinnliga sakkunniga och panelorganisatörer som letar efter talare har varit kärnan i Brussels Binders strategi för att bekämpa denna obalans. EESK info har talat med Juliane Schmidt om deras övergripande strategi för att göra debattpanelerna i Bryssel mindre mansdominerade.