Aria Nuova: kulturarv för social delaktighet

Genom sitt Ecomuseo-projekt hjälper kooperativet Aria Nuova personer med psykisk funktionsnedsättning att ta del av kulturarvet, för att visa att rätten till kultur är universell. Genom att ge dessa personer tillgång till kulturarvsplatser och senare möjlighet att uttrycka sina estetiska upplevelser i deltagandebaserade laboratorier minskar initiativet deras känsla av isolering. Priset sänder en betydelsefull signal om delaktighet och solidaritet, både till det civila samhället i allmänhet och till personer med funktionsnedsättning i synnerhet, säger Aria Nuovas Vincenzo Griffo.

EESK info: Vad betyder priset för er och er organisation?

Aria Nuova: Detta pris utgör höjdpunkten i en process som vi trott starkt på, en process som har gett oss möjlighet att pröva innovativa former av rehabilitering för brukare av psykiatriska tjänster, så att de får tillgång till och kan delta i kulturella och estetiska aktiviteter, som är avgörande upplevelser för varje individs personliga utveckling.

Vilket råd vill ni ge andra organisationer när det gäller att uppnå resultat med sådana verksamheter och program?

Mitt råd till andra organisationer skulle vara att uppmuntra alla slags projekt som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet så att alla kan uppskatta värdet av ett kulturarv som är fullt inkluderande.

Hur kommer ni att använda dessa medel för att erbjuda mer hjälp i samhället?

Vi är stolta över det erkännande som vi getts och kommer att använda medlen för att öka antalet projekt och initiativ inom ramen för Ecomuseo-projektet. Vi tänker få fler psykiatriska rehabiliteringscentrum att delta, med det slutliga målet att se till att allmänheten i sin helhet blir medveten om vikten av att göra kulturarvet mer tillgängligt.

I Italien har medlen för socialt skydd för personer med funktionsnedsättning minskat med 10 miljoner euro under två år (2018–2019), och lagen ”Dopo di noi” (”Efter oss”), enligt vilken det sociala skyddet ska ta över när det inte längre finns anhöriga som kan ta hand om dem, tycks bara fungera i fyra regioner. Mot denna bakgrund, vad betyder priset för er?

Det erkännande som vi fått genom EESK:s pris får ännu större betydelse mot bakgrund av det italienska regelverket, där de behov som personer med funktionsnedsättning har ännu inte beaktas tillräckligt och som lämnar mycket övrigt att önska när det gäller att skydda dem. Ett ”regleringsvakuum” av detta slag är än mer oacceptabelt i den rådande sociala situationen – särskilt under de senaste åren –, som kräver att institutionerna ägnar större uppmärksamhet åt behov som uppenbart kan definieras som grundläggande mänskliga rättigheter, såsom fastställs i den italienska konstitutionen och framhålls i EU-lagstiftningen.

Att detta är ett så prestigefyllt pris visar på den ökande medvetenheten om ett område – nämligen problem med psykisk hälsa – som fortfarande är starkt stigmatiserat, och sänder en betydelsefull signal om delaktighet och solidaritet, både till det civila samhället i allmänhet och till personer med funktionsnedsättning i synnerhet. Genom att fungera som en katalysator för oss att fullfölja nyskapande verksamhet som syftar till att inkludera andra former av bistånd ger priset en bild av ett land som kämpar för solidaritet och delaktighet och utgör en tydlig bekräftelse av Europeiska unionens värden.