Kvinnor som siktar högt med SWANS

Organisationen hjälper missgynnade, talangfulla kvinnor att få tillgång till utbildning av hög kvalitet så att de kan förbättra sina möjligheter till en utvecklande karriär. Den kommer att använda prispengarna till att nå ut till fler kvinnor som har potential att nå långt, framhöll Martha Dudzinski från SWANS.

EESK info: Vad betyder priset för er och er organisation?

SWANS: Att vårt arbete uppmärksammas med en så prestigefull utmärkelse som EESK:s pris till det civila samhället sänder en oerhört värdefull signal till alla kvinnor med invandrarbakgrund, men särskilt dem som deltar i våra seminarier. Det får dem att känna sig stöttade och uppskattade och uppmuntrar dem att följa den väg som de valt.

Vilket råd vill du ge andra organisationer när det gäller att uppnå resultat med sådana verksamheter och program?

När det handlar om bidrag till det civila samhället är de viktigaste framgångsfaktorerna sann passion och motivation. Du måste känna starkt för frågan, för till skillnad från den privata sektorn, till exempel, finns det inte några andra faktorer, såsom pengar, som driver dig. Den äkthet som kommer av din tro på frågan väcker entusiasm och hjälper dig att framgångsrikt arbeta för dina målsättningar.

Hur kommer ni att använda just dessa medel för att erbjuda mer hjälp i samhället?

Prispengarna gör att vi kan anordna fler seminarier och kanske till och med ett större nätverksevenemang för unga kvinnor i vårt samhälle, där de kan utbyta idéer och erfarenheter, knyta kontakter och umgås.

Eftersom er organisation arbetar för att integrera migranter, om ni fick chansen att anta en specifik bestämmelse på EU-nivå, vilken skulle det i så fall vara?

Ett flertal vetenskapliga studier har tydligt visat att dagens arbetsmarknad positivt diskriminerar vita män på bekostnad av kvinnor, mörkhyade personer och andra minoriteter. För att komma till rätta med denna situation och skapa lika villkor behövs rättsliga åtgärder, som kan ge ett tillfälligt stöd i processen. Anonyma ansökningsförfaranden och kvoter kan tvinga arbetsgivare att anstränga sig att hitta den kandidat som verkligen är mest kvalificerad. De kommer att lära sig hur man kan locka till sig och övertyga anställda med olika bakgrund, de människor som de så länge har ignorerat. Denna typ av åtgärder, liksom positiv diskriminering, är alltid svåra att legitimera: ingen vill få sina kvalifikationer avfärdade eller bli kallad ”inkvoterad kvinna/invandrare/osv.”. Men vi kan bara få bukt med detta inrotade tänkesätt att anklaga minoriteter för att vara okvalificerade om vi börjar erkänna att dagens arbetsmarknad inte främst bygger på kvalifikationer utan på att reproducera befintliga strukturer, där vita män dominerar. Ju tidigare arbetsgivare beslutar sig för att ta itu med sina omedvetna fördomar, desto snabbare kan alla ha tilltro till att deras hårda arbete och kvalifikationer lönar sig.