Balkans Beyond Borders: att frigöra den kraft som finns i ungdomars kreativitet för att läka krigets sår

Genom att samla ungdomar från hela Balkan som får dela med sig av sina kulturer genom en filmfestival försöker Balkans Beyond Borders att övervinna regionens turbulenta förflutna. Om något ska förändras så kommer det nämligen att ske av – och för – ungdomarna, berättar Veroniki Krikoni från BBB.

EESK info: Vad betyder priset för er och er organisation?

BBB: Balkans Beyond Borders kommer att fira sitt tioårsjubileum 2019 och detta pris kommer inte bara att bli ett ordentligt lyft för vårt arbete utan även få symbolisk karaktär. Att bli en av vinnarna av EESK:s pris är en belöning för vårt tioåriga arbete. Priset kommer att ge festivalen det lyft som den behöver för att utvidga sitt arbete och uppdrag och öka dess synlighet för en större publik på fler platser i Europa, både fysiskt, genom kulturevenemang, och elektroniskt, genom vår webbplattform, genom att den främjar dialog genom konst. Genom priset kommer vi även att kunna samla BBB-nätverket och hålla särskilda master class-kurser i innovativa frågor och tekniker och tillhandahålla en konkret plattform som kan bidra till skapandet av ett europeiskt offentligt forum där vi delar med oss av våra gemensamma europeiska värden, identiteter och arv.

Vilket råd vill du ge andra organisationer när det gäller att uppnå resultat med sådana verksamheter och program?

Rådet blir tvådelat: å ena sidan att jobba på, att inte ge upp och att arbeta metodiskt, och att vara öppen. Tillsammans är vi starkare. Försök att hitta partner som passar din vision och ditt uppdrag och som kan bidra med kompletterande färdigheter och hjälpa dig att förbättra ditt arbete.

Hur kommer ni att använda just dessa medel för att erbjuda mer hjälp i samhället?

Vår organisation fokuserar på utbyte, vilket också är temat för årets festival. Det kan handla om utbyte av idéer, om kulturellt utbyte, eller om att dela med sig av sina resurser med dem som behöver det. Dessa medel kommer på så sätt att hjälpa oss att på ett effektivare sätt dela vår dröm om ett bättre Europa med fler personer, och att fokusera ännu mer på de yngre generationerna. För vi får inte glömma att om något ska förändras så kommer det att ske av (och för) unga människor.

Balkans Beyond Borders fokuserar på ungdomar, men hur är det med äldre generationer där såren från kriget lämnat djupare ärr? Tror du att denna metod kan fungera för dem?

Det är en utmaning vi måste anta. Unga människor är Europas framtid, men de äldre generationerna har sår från kriget. Att ge unga utrymme att göra sina röster hörda, att känna sig fria att skapa och omdefiniera sitt förflutna kan dock även innebära ett mervärde för äldre generationer. Mottot för Europaåret för kulturarv är ”när historien möter framtiden”. Det är exakt detta vi försöker åstadkomma genom att överbrygga klyftan mellan olika eror och rikta oss till de äldre generationerna med hjälp av den kraft som finns i ungdomarna.