Safe Passage: bevarande av människorättskulturen

Den brittiska organisationen som kämpar för att ge flyktingbarn säkra och lagliga rutter till Storbritannien kommer att använda prispengarna för att nå sitt mål att vidarebosätta för 10 000 barn under tio år, förklarar Charlotte Morris, organisationens kommunikations- och utvecklingschef, för EESK info.

EESK info: Vad betyder priset för er och er organisation?

Safe Passage: Priset representerar vår fasta beslutsamhet att sätta mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter i centrum för vårt arbete. Detta är värden som vi vet att människor i hela Europa delar, och trots osäkerheten om framtiden kommer de inte att förändras.

Vilket råd vill du ge andra organisationer när det gäller att uppnå resultat med sådana verksamheter och program?

På Safe Passage är vi beslutna att öppna säkra och lagliga rutter för flyktingar. Vårt team och våra partner har inställningen att ”det är bara att göra det”. Det hjälper också att vi är en liten organisation.

Hur kommer ni att använda just dessa medel för att erbjuda mer hjälp i samhället?

Priset kommer att hjälpa oss att fortsätta vår kampanj för att ge fler flyktingbarn tillgång till en säker passage. Det handlar om:

FÖR DET FÖRSTA, att försvara rätten för flyktingbarn i Europa att kunna återförenas med sin familj i Storbritannien både nu och efter brexit.

FÖR DET ANDRA, att fortsätta vårt arbete för att säkra ett åtagande från den brittiska regeringen om att vidarebosätta 10 000 flyktingbarn under de kommande tio åren.

FÖR DET TREDJE, att driva kampanj för att göra allmänheten mer positivt inställd till att Storbritannien erbjuder flyktingar skydd, och mer brett för att förändra attityderna runtom i Europa.

Hur kommer brexit att påverka ert arbete?

Vi har vidtagit åtgärder för att det inte ska påverka vår verksamhet. Vi har fått till stånd en ändring av lagen om Storbritanniens utträde ur EU som säkerställer att flyktingbarn kan återförenas med sina familjer i Storbritannien även efter brexit. Vi kommer också att fortsätta återförena flyktingar med sina familjer runtom i Europa.