Tastes of Danube – I bröd vår förtröstan

För att föra européerna närmare tanken om ett enat och fredligt Europa måste man få med sig vanliga människor, sägerEva Hrabal från vinnarorganisationen.

EESK info: Vad betyder priset för er och er organisation?

Tastes of Danube: Priset är ett stort erkännande av de insatser vi har gjort för att samla människor i alla åldrar med olika etniska och sociala bakgrunder i alla länder längs Donau kring ämnet bröd och göra dem medvetna om våra gemensamma kulturella rötter i Donauregionen och i Europa. Priset innebär en enorm uppskattning och ära för de många organisationer och personer som deltar i projektet, särskilt volontärerna. Det kommer att ge stor drivkraft att utvidga det europeiska samarbetet och skapa en kulturell ”brödväg” genom Europa. Priset kommer att stärka vår interkulturella vänskap längs med Donau, uppmuntra andra till att delta i våra aktiviteter och hjälpa oss att sprida vårt budskap i Donauregionen och över hela Europa, så att ännu fler människor knyts samman.

Vilket råd vill du ge andra organisationer när det gäller att uppnå resultat med sådana verksamheter och program?

För att föra européerna närmare tanken om ett enat och fredligt Europa måste man få med sig vanliga människor och framförallt måste man tro på sin vision. Leta efter partner som delar denna vision, samt organisationer och partner som kan bidra med finansiellt stöd. Leta efter en idé som hjälper er överkomma språkbarriärer genom en gemensam aktivitet. Få med er volontärer från start såsom jämlikar. Utnyttja digitala mediers möjligheter till kommunikation och samarbete. Börja småskaligt och bevisa ert värde så kommer det att ge en snöbollseffekt.

Hur kommer ni att använda just dessa medel för att bidra ytterligare till samhället?

Det kommer att bli en blandning av strukturell finansiering och evenemangsstöd för att involvera fler partner i den kulturella ”brödvägen”. Vi hoppas att priset hjälper oss att hitta fler sponsorer – eftersom stora projekt kräver mycket finansiering.

Vilket är enligt er det bästa sättet att säkerställa att varje land bevarar och är stolt över sitt kulturarv, och samtidigt värdesätter Europas kulturella mångfald?

Att synliggöra mångfalden inom kulturella traditioner och språk och få den att ses som ett värde som berikar vårt gemensamma hem Europa, få människor att förstå att vi har mycket gemensamt i vårt dagliga liv – i vår historia och kultur, främja kommunikation och samarbete mellan invånarna i de västra, östra och sydöstra länderna genom gemensamma aktiviteter som minskar fördomar och främjar den europeiska medvetenheten, gjuta liv i de europeiska värdena genom att arbeta tillsammans med innovativa metoder, skapa en budget för småskaliga transnationella kulturprojekt och möjligheter att sammanföra små men driftiga civilsamhällesorganisationer, få människor att känna sig hemma i Europa!