Tillgängliga språk:

Ledare

EESK firar de europeiska värdenas mästare

Kära läsare!

Utdelningen av priset till det civila samhället är varje år en viktig händelse, inte bara för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som delar ut det, utan även för alla andra organisationer i det civila samhället som genom sitt arbete förbättrar samexistensen i Europa. Det är det europeiska civila samhället i all sin mångfald och rikedom som symboliskt kallas upp på scenen och hedras med detta pris.

Nya publikationer

Broschyr om priset till det civila samhället

EESK har publicerat en broschyr där de fem vinnande projekten presenteras och som innehåller allmän bakgrundsinformation om priset till det civila samhället.

EESK-nyheter

Den tyska organisationen Danube-Networkers för Europa vinner EESK:s pris till det civila samhället 2018

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) belönade den 13 december fem organisationer i det civila samhället för deras framstående projekt som bekräftar de europeiska värderingarna, hyllar mångfalden i Europas många identiteter och främjar kulturarvet som ett verktyg för att föra samman européer igen.

Tastes of Danube – I bröd vår förtröstan

För att föra européerna närmare tanken om ett enat och fredligt Europa måste man få med sig vanliga människor, sägerEva Hrabal från vinnarorganisationen.

 

Kvinnor som siktar högt med SWANS

Organisationen hjälper missgynnade, talangfulla kvinnor att få tillgång till utbildning av hög kvalitet så att de kan förbättra sina möjligheter till en utvecklande karriär. Den kommer att använda prispengarna till att nå ut till fler kvinnor som har potential att gå långt, framhöll Martha Dudzinski från SWANS.

Aria Nuova: kulturarv för social delaktighet

Genom sitt Ecomuseo-projekt hjälper kooperativet Aria Nuova personer med psykisk funktionsnedsättning att ta del av kulturarvet, för att visa att rätten till kultur är universell. Genom att ge dessa personer tillgång till kulturarvsplatser och senare möjlighet att uttrycka sina estetiska upplevelser i deltagandebaserade laboratorier minskar initiativet deras känsla av isolering. Priset sänder en betydelsefull signal om delaktighet och solidaritet, både till det civila samhället i allmänhet och till personer med funktionsnedsättning i synnerhet, säger Aria Nuovas Vincenzo Griffo.

Balkans Beyond Borders: att frigöra den kraft som finns i ungdomars kreativitet för att läka krigets sår

Genom att samla ungdomar från hela Balkan som får dela med sig av sina kulturer genom en filmfestival försöker Balkans Beyond Borders att övervinna regionens turbulenta förflutna. Om något ska förändras så kommer det nämligen att ske av – och för – ungdomarna, berättar Veroniki Krikoni från BBB.

Safe Passage: bevarande av människorättskulturen

Den brittiska organisationen som kämpar för att ge flyktingbarn säkra och lagliga rutter till Storbritannien kommer att använda prispengarna för att nå sitt mål att vidarebosätta 10 000 barn under tio år, förklarar Charlotte Morris, organisationens kommunikations- och utvecklingschef, för EESK info.