EESK:s pris till det civila samhället – fakta

Priset till det civila samhället lanserades 2006 och tilldelas för "goda initiativ i det civila samhället". Varje år har priset koppling till olika aspekter av EESK:s verksamhet. Det är öppet för alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU, samt för privatpersoner.

Den 9:e upplagan av priset till det civila samhället belönade år 2017 innovativa projekt som främjar högkvalitativ sysselsättning och företagande, bekämpar uteslutning från arbetsmarknaden och avlägsnar hinder på arbetsmarknaden för människor i behov av stöd, såsom ungdomar, personer med invandrarbakgrund, långtidsarbetslösa, kvinnor som står utanför arbetsmarknaden, personer med funktionsnedsättning och personer som lever i fattigdom.

År 2017 tog EESK emot 111 ansökningar från 25 medlemsstater. En utvärderingspanel med 10 medlemmar, bestående av EESK:s ordförande och två vice ordföranden, ordförandena för Arbetsgivargruppen, Arbetstagargruppen och Övriga intressegrupper, tre EESK-ledamöter (en per grupp) och en utomstående expert, utsåg de fem vinnarna. De fem vinnande projekten tillkännagavs vid den prisutdelningsceremoni som anordnades den 7 december under EESK:s plenarsession i Bryssel. De delade prissumman på 50 000 euro.

Under tidigare år har pris delats ut till initiativ som syftar till att förbättra livet för flyktingar och migranter, bekämpa fattigdom och socialt utanförskap, stödja romska befolkningsgrupper, främja hållbara livsstilar och gröna arbetstillfällen, uppmuntra arbete i nätverk, utbildning och informationskampanjer eller försvara ungdomars intressen.

Ytterligare information om priset till det civila samhället 2017 finns här. Videoklippet med de vinnande projekten kan ses här. (sg/ac)