Nu har vi den trovärdighet vi behöver för att vinna den privata sektorns stöd och sätta igång en kedjereaktion, säger REvive Greece

Revive_1

Genom att förena välgörenhet med en tjänst som tillgodoser IKT-företags behov och marknadens efterfrågan på IT-kunskaper kommer REvive Greece att bli både hållbart och skalbart, säger verkställande direktör Theodore Dimakarakos.

EESK info: Vad betyder priset för dig och din organisation?

REvive Greece: Att ta emot detta pris var både en stor ära och ett erkännande av att vårt arbete har en direkt inverkan på personer som behöver särskilt stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Vi förväntar oss att den stora uppmärksamhet som detta erkännande har väckt ska bli en språngbräda, inte bara för att uppmärksamma potentiella stödmottagare, utan också för att hjälpa oss att skapa partnerskap med andra organisationer i Europa som delar samma vision. Samtidigt har det redan gjort vårt initiativ känt inom den privata sektorn, som skulle kunna ha en viktig roll i vårt arbete.

Vilket råd vill du ge andra organisationer när det gäller att uppnå resultat i liknande aktiviteter och program?

Vi är övertygade om att varje organisation med syftet att skapa sociala effekter måste försöka finna en lösning som gynnar alla berörda parter. Välgörenhet är en grundläggande form av solidaritet i alla samhällen, men när du lyckas kombinera det med en lösning som tillgodoser ett behov hos viktiga aktörer som kan hjälpa dig att uppnå ditt mål blir det både hållbart och skalbart. I synnerhet organisationer som syftar till att utveckla mottagarnas digitala kompetens måste samarbeta nära med den privata sektorn (t.ex. IKT-företag) eftersom det finns ett underskott och stor efterfrågan på dessa färdigheter, och alla vinner på det.

Hur kommer ni att använda denna finansiering för att tillhandahålla ytterligare hjälp i samhället?

Vårt mål är nu att trappa upp vår verksamhet och öka antalet studenter, vilket inte är en lätt uppgift. Vi behöver mer utrymme för den fysiska skolan och extra utrustning. Mest av allt behöver vi rätt människor för att hjälpa oss att inrätta de system och förfaranden som behövs när en organisation utvecklas. Denna finansiering kommer att täcka en del av dessa kostnader, men erkännandet kommer att hjälpa oss ännu mer, eftersom det ger oss trovärdighet att arbeta med den privata sektorn och på så sätt skapa en kedjereaktion.