Priset till det civila samhället kommer att bli vår språngbräda till Europa, berättar Progetto Quid

Progetto Quid_1

Detta företag inom den sociala ekonomin, som har sitt säte i Verona, tänker att använda priset till det civila samhället för att köpa mer sofistikerade maskiner, rekrytera fler missgynnade människor, utveckla mer avancerade färdigheter och expandera utanför Italiens gränser. Enligt Giulia Houston, som har ansvar för institutionella förbindelser, är nyckeln till framgång att man kan förlita sig på starka lokala nätverk.

EESK info: Vad betyder priset för er och er organisation?

Att få detta pris är en ära för Quid och det ger oss möjlighet att öka vår trovärdighet och höja vår profil. Detta betyder mycket för oss, eftersom vi inom en nära framtid planerar att knyta kontakter på den europeiska arenan, bland annat med internationella institutioner och finansiärer som kan välja att stödja våra planer för framtiden.

EESK info: Vilket råd vill du ge andra organisationer för att de ska uppnå resultat med liknande aktiviteter och program? 

Det råd som Quid fick när företaget bildades, och som visat sig vara avgörande för vår framgång, var att det är mycket viktigt att skapa starka nätverk med lokala partner. Dessutom rekommenderar vi alla som tänker starta liknande projekt att skapa ett komplett, engagerat och beslutsamt team. Detta är nyckeln till en stark grund för företagets verksamhet och framtid.

Hur kommer ni att använda just dessa medel för att erbjuda mer hjälp i samhället?

De medel som vi fått genom EESK:s pris till det civila samhället kommer att gå till att förbättra vår produktionsstruktur. Vi tänker använda dem för att köpa verktyg som kommer att göra det möjligt för fler människor att arbeta inom Quid: genom att använda mer sofistikerade maskiner för att förvärva mer avancerade färdigheter och teknikformer kommer vi att kunna bidra till att allt fler anställda får yrkesutveckling inom ramen för Quid.