"Unity": Estlands digitala kupol i EESK:s huvudbyggnad

En blå installation med kupoltak kallad "Unity" fanns under december 2017 uppställd på entréplan i EESK:s huvudbyggnad. Besökare kunde i detta slutna utrymme ta del av spännande och vackra scener och landskap från flera EU-länder – Estland, Grekland, Lettland, Litauen och Slovakien – som med hjälp av över ett dussin videokameror visades i kupoltaket i form av 360-gradersbilder. Installationen, som visade upp Estlands digitala utveckling och framåtblickande perspektiv, utgjorde en del av de evenemang som EESK anordnade inom ramen för det estniska ordförandeskapet.(ck)