Framtiden tillhör värdeekonomin

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

Vid det andra Open Eyes Economy Summit i Kraków den 14–15 november uppmanades alla berörda parter att diskutera och se över ekonomiska metoder och tänkesätt för att ta itu med rådande och framtida utmaningar samt säkerställa hållbarhet.

En EESK-delegation deltog i toppmötet, som EESK:s vice ordförande Gonçalo Lobo Xavier var hedersbeskyddare för. En av arrangörerna för toppmötet var den polska arbetsgivarorganisationen, vars ordförande, EESK-ledamoten Andrzej Malinowski (Arbetsgivargruppen, PL), deltog vid inledningssessionen. EESK-ledamöterna deltog i debatter om införlivandet av sociala värden i ekonomin, skapandet av värdefulla förbindelser och ett bättre utnyttjande av möjligheter.

EESK anser att alla berörda parter måste bidra till effektiva lösningar, att de ekonomiska aktörerna måste förbättra sitt samarbete och att lagstiftarna måste planera för förändringar. Toppmötet visade att vinst förblir ett mål för den nya ekonomin, men att den är nära kopplad till sociala och ekonomiska värden. (jk)