Arbetsgivargruppen (grupp I)

Vi gör företagens röst hörd på europeisk nivå.

Arbetsgivargruppen (grupp I) sammanför entreprenörer och företrädare för företagarsammanslutningar som arbetar inom en rad olika branscher, alltifrån industrin och jordbruket till detaljhandeln och tjänstesektorn, och företräder alla företag, från små och medelstora företag till stora företag. Våra medlemmar är aktiva inom näringslivet och för upp dess dagliga verklighet i alla EU:s medlemsstater till europeisk nivå. De är genuint beslutna att använda sina egna erfarenheter väl för att driva EU-projektet framåt.

Arbetsgivargruppens arbete styrs av prioriteringar som återspeglar de europeiska företagens viktigaste behov. För att matcha den dynamik som de europeiska företagen verkar i ses dessa prioriteringar regelbundet över. Detta är våra nuvarande prioriteringar:

  • Att främja EU:s värden
  • Att stärka de ekonomiska grundvalarna
  • Att göra EU till en föregångare på det digitala området
  • Att tillvarata möjligheter som erbjuds genom proaktiva klimatåtgärder

Tillsammans strävar Arbetsgivargruppen efter att skapa ett europeiskt företagsklimat som ger arbetsgivarna möjlighet att växa och bli framgångsrika.

Vi har ett nära samarbete med Europas sex största företagarorganisationer: BusinessEurope, Copa-Cogeca, Eurochambres, EuroCommerce, SGI Europe och SMEunited. De är viktiga allierade när det gäller att utbyta sakkunskap och göra vår röst hörd. Dessutom samarbetar vi ofta med många andra institutioner och näringslivsorganisationer på nationell och europeisk nivå.Prioriteringar