Sektorsgrupperingen för fria yrken

This page is also available in

I september 2017 inrättade EESK formellt sektorsgrupperingen för fria yrken, som består av EESK-ledamöter som företräder yrkesorganisationer eller själva är yrkesutövare. Denna sektorsgruppering kommer att inleda sitt arbete den 1 januari 2018. I sektorsgrupperingen ingår medlemmar från sex medlemsstater i EU:s norra, södra, östra och västra delar. Sektorsgrupperingen kommer att träffas tre gånger per år för att övervaka och diskutera de senaste politiska och rättsliga utvecklingstendenserna på europeisk nivå som påverkar utövandet av de fria yrkena. Detta arbete sköttes tidigare av medlemmarna av en sektorsgruppering som också bestod av medlemmar från sektorn för små och medelstora företag och hantverksföretag. Beslutet att inrätta en separat sektorsgruppering för fria yrken vittnar om det förnyade åtagandet att uppnå sektorsgrupperingens huvudmål: att se till att yrkena verkar på samma villkor och att de uppfyller sin potential i EU under de kommande åren. I detta avseende kan det extra sammanträdet i gruppen Mångfald Europa i Rom, på temat "De fria yrkena, en hävstång för Europas utveckling: mot ett europeiskt manifest för verksamma inom de fria yrkena" betraktas som grundstenen för sektorsgrupperingens framtida verksamhet och som ett bidrag till den nya arbetsmetoden med plattformar för att göra det möjligt för europeiska aktörer att bidra till processen.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society