Evenemang, besök och kultur

This page is also available in

Priset till det civila samhället

Genom detta pris, som delas ut årligen, vill Europeiska ekonomiska och sociala kommittén belöna och uppmuntra initiativ utan vinstsyfte som på ett betydande sätt har bidragit till att främja den europeiska identiteten och integrationen.

Det övergripande målet med priset är att öka medvetenheten om hur det civila samhällets bidrag kan förstärka de gemensamma värden som ligger till grund för den europeiska integrationen.

Med anledning av Europaåret för ungdomar och det rådande politiska läget kommer årets pris till det civila samhället, som är den 13:e upplagan, att gå till initiativ som syftar antingen till att skapa en bättre framtid för och tillsammans med ungdomar i Europa genom att ta itu med deras särskilda behov och främja deras egenmakt och deltagande inom alla områden av det ekonomiska och sociala livet (kategori 1) eller till att hjälpa civila som drabbats av kriget i Ukraina (kategori 2).

Vill du ansöka? För mer information kan du skriva till civilsocietyprizeateesc [dot] europa [dot] eu.

*Ansökningsomgången kommer enligt planerna att inledas under andra kvartalet 2022.


Skulle du vilja besöka EESK? Vi skulle med stort nöje välkomna dig!

EESK tar emot besöksgrupper från hela världen för att förklara sin roll, verksamhet och funktion som rådgivande EU-organ. Besökstjänsten ger presentationer på plats och virtuellt. De varar i ungefär en timme och hålls om möjligt på ditt valda EU-språk. Dessa åtföljs av en diskussion om EESK:s arbete inom det eller de EU-politikområden som är av intresse för gruppen.

Under 2021 träffade EESK 1 605 besökare virtuellt på grund av de strikta restriktionerna i samband med hälsokrisen.

Besökarna kunde inte fysiskt besöka EESK:s lokaler och fick därför följa virtuella samtal, som ersatte besöken på plats.

Tveka inte att kontakta oss om du vill anordna ett besök. Det kan du göra genom att skicka ett e-postmeddelande till visitEESCateesc [dot] europa [dot] eu eller genom att fylla i besöksformuläret som du hittar här:

Besöksformulär | Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (europa.eu).


Kultur

Vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén betraktar vi kultur som en drivkraft för systemförändringar. Syftet med vår kulturella verksamhet är att den ska vara ett redskap för omvandling och stimulera interaktivitet och aktivt engagemang, både individuellt och kollektivt.

Detta gör vi genom att koppla våra kulturella aktiviteter till viktiga aktuella frågor av samhälleligt, historiskt, ekonomiskt, humanitärt eller politiskt intresse och som berör nationella eller europeiska angelägenheter. 

Följ oss på:

HÄR kan du läsa mer