Vice ordförande med ansvar för budgeten

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Dr Milena Angelova har varit generalsekreterare för det bulgariska industrikapitalförbundet (BICA) sedan 2002. Hon är vice ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) med ansvar för budgeten för mandatperioden 2018–2020. Hon har varit ledamot av EESK sedan 2007, Arbetsgivargruppens vice ordförande sedan 2010 och medlem av budgetgruppen sedan 2013. Hon har varit verkställande vice ordförande för CEEP sedan 2011.

Som EESK-ledamot är hon aktivt engagerad i att företräda näringslivets intressen när det gäller viktiga frågor som politiken för små och medelstora företag, företagsstyrning, kapitalmarknadsunionen, främjande av tjänster av allmänt intresse, minskning av byråkratin, förbättring av företagsklimatet, bekämpning av den grå ekonomin, framtidens arbete, kompetensglapp osv.

Milena Angelova har varit medlem av Bulgariens ekonomiska och sociala råd sedan 2006 och är välkänd som en aktiv deltagare i beslutsfattandet i Bulgarien inom områden som rör förbättring av företagsklimatet. Hon har djupgående sakkunskap om företagsstyrning, företagens sociala ansvar, bättre lagstiftning, främjande av små och medelstora företag och entreprenörskap, förvaltning av EU-medel, kompetensglapp och brist på kvalificerad arbetskraft.

Innan hon tillträdde sin befattning i BICA hade hon under tio år en framgångsrik karriär i näringslivet, bl.a. i Italcementi-koncernen och i turistbranschen. Hon är chefsforskare vid institutet för ekonomi vid den bulgariska vetenskapsakademin och har varit lektor vid det ekonomiska universitetet i Varna. Hon är författare till fler än 45 vetenskapliga publikationer inom marknadsföring och företagsstyrning.

Downloads

Dr Milena Angelova