Västra Balkans framtid bör vara en europeisk framtid

Fler än 100 representanter för det civila samhället har antagit sitt bidrag till toppmötet mellan statscheferna för EU och västra Balkan i Sofia den 15 maj.

Deltagarna vid högnivåkonferensen var övertygade om att utvidgningen av EU, och särskilt spridningen av dess demokratiska värderingar och rättsliga standarder till länderna på västra Balkan, ligger i såväl dessa länders som EU:s intresse. Att främja EU:s värderingar i regionen garanterar säkerheten och stabiliteten och stärker den sociala och ekonomiska utvecklingen, demokratin och rättsstaten i dessa länder, vilket i sin tur bidrar till stabiliteten och säkerheten i EU.

"Regionens framtid är en europeisk framtid", betonade EESK:s ordförande Luca Jahier i sitt anförande på konferensen. "Jag är övertygad om att det inte finns något annat alternativ för varken EU eller länderna på västra Balkan än att ta stadiga, omvälvande och hållbara steg i riktning mot ett fullvärdigt medlemskap."

 "Jag är fast övertygad om att det är av intresse inte bara för länderna och befolkningarna på västra Balkan utan även för oss alla i EU att integrera denna region i vår gemensamma union så snart som möjligt", sade Dilyana Slavova, ordförande för EESK:s facksektion för yttre förbindelser, när konferensens inleddes.

Bulgariens vice premiärminister med ansvar för reform av rättsväsendet samt utrikesminister, Ekaterina Zaharieva, underströk också behovet av att involvera det civila samhället: "Arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll för den socioekonomiska utvecklingen och sammanhållningen på västra Balkan." Hon hoppades att två av länderna på västra Balkan skulle bli medlemmar i EU senast 2025.

 Representanterna för organisationer i det civila samhället fokuserade särskilt på rättigheter och egenmakt för utsatta grupper i regionen.(sg)