Nya arbetsformer kräver tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor

Ökningen av antalet flexibla och atypiska anställningar i EU innebär att det nu är av största vikt att göra arbetsvillkoren tydligare och mer förutsägbara för alla arbetstagare, något som bäst kan åstadkommas genom social dialog och kollektivförhandlingar på nationell nivå, hävdar EESK i sitt yttrande om kommissionens förslag till direktiv om tydliga arbetsvillkor.

EESK beskriver direktivet som ett konkret steg på vägen mot genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och anpassningen till framtidens arbetsliv. Kommittén varnar dock för de möjliga administrativa bördor som kan falla på arbetsgivarna om vissa av direktivets bestämmelser genomförs i nuvarande form, och rekommenderar att en del aspekter förtydligas och ansvaret för vissa frågor överlåts till medlemsstaterna.

”Direktivet om tydliga arbetsvillkor är ett ypperligt tillfälle att inleda det sociala Europa”, sade Christian Bäumler, föredragande för EESK:s yttrande, och tillade att efterfrågestyrt arbete inte kan bibehållas som anställningsform utan en lämplig referensperiod och rimligt varsel till arbetstagaren.

Medföredraganden Vladimira Drbalová påpekade att det aktuella förslaget innehåller vissa otydliga bestämmelser som kan orsaka juridisk osäkerhet på arbetsmarknaden. Vissa justeringar behövs eftersom förslaget ännu inte är tillräckligt välgrundat. (ll)