Någon handbok för den digitala tidsåldern har ännu inte skrivits, men Europa behöver en plan

EESK diskuterade digitalisering och ojämlikhet vid Deutsche Welle Global Media Forum som hölls i Bonn den 11–13 juni

Temat för den elfte upplagan av Global Media Forum (GMF), som anordnades av Deutsche Welle och där EESK deltog som partner, var global ojämlikhet. EESK anordnade en paneldebatt där man diskuterade på vilket sätt digitaliseringen och den fjärde industriella revolutionen kan minska eller öka fattigdomen och ojämlikheten i den globala världen.

I paneldebatten, som fördes inför en fullsatt publik, deltog Peter Schmidt, EESK-ledamot och fackföreningsaktivist på heltid, professor Ayad-Al-Ani, associerad forskare vid Humboldt Institute for Internet and Society, Judith Schleicher, postdoktoral forskare vid institutionen för geografi vid Cambridge University, och journalisten Alexander Damiano Ricci, förläggare på Cafebabel. Två framstående talare, EESK-ledamöterna Brendan Burns och Baiba Miltoviča, kom också med inlägg till debatten.

Paneldeltagarna diskuterade bland annat de djupgående och omfattande förändringar som skett efter uppkomsten av plattformsekonomin samt dess konsekvenser för demokratin och välfärden i hela världen. Under debatten ifrågasattes också fackföreningarnas roll inom näringslivet, som i allt högre grad gynnar mer flexibla anställningsformer, och sambandet mellan fattigdom och den naturliga miljön granskades. Läs mer om debatten på EESK:s webbplats. (sma)