Handel, investeringar, social trygghet och solidaritet – centrala teman vid 16:e rundabordskonferensen EU–Kina

"Det civila samhällets bidrag berikar det mångfasetterade partnerskapet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina och leder till bättre internationella förbindelser", enades EESK:s ordförande Luca Jahier och vice ordföranden för Kinas ekonomiska och sociala råd, Yang Chongui, vid den 16:e rundabordskonferensen mellan deras institutioner. I ett gemensamt uttalande som gavs ut av de två parterna efter den 16:e rundabordskonferensen EU–Kina, som ägde rum i Varna, Bulgarien, den 28–29 maj, sammanfattas de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna från sammanträdet.

"Rundabordskonferensen EU–Kina har etablerat sig som ett av de viktigaste bilaterala arrangemangen mellan EU och Kina, och återspeglar den allmänt positiva situationen och stabiliteten i dessa förbindelser", sade EESK:s ordförande Luca Jahier, och tillade att EU och Kina, som viktiga ekonomiska, politiska och strategiska partner, måste fortsätta att arbeta tillsammans med ett allt större antal frågor.

Den 16:e rundabordskonferensen fokuserade på frågor som rör social trygghet och mekanismer för social solidaritet och på handels- och investeringsförbindelserna mellan EU och Kina.

I anslutning till rundabordskonferensen hölls ett trepartsmöte om det europeisk-kinesiska turiståret 2018 tillsammans med Bulgariens ministerium för turism och det bulgariska ekonomiska och sociala rådet. Under året syftar man till att främja mindre kända destinationer, tillhandahålla möjligheter att öka det ekonomiska samarbetet och förbättra viseringslättnaderna och flygförbindelserna mellan EU och Kina. (ia)