Europeiska unionen får inte glömma sina värderingar när den utvecklar artificiell intelligens, säger EU:s beslutsfattare

Vid det första toppmötet för berörda parter om artificiell intelligens, som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Europeiska kommissionen den 18 juni i Bryssel, framhölls det att EU måste se till att artificiell intelligens är säker, opartisk och i linje med EU:s värderingar.

”Artificiell intelligens är en teknik som inte behöver betvinga och överväldiga oss”, sade Catelijne Muller, ordförande för EESK:s tematiska studiegrupp om artificiell intelligens, och tillade att människan bör bevara kontrollen över artificiell intelligens. 

Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, tog upp kommissionens ansträngningar att inleda en samordnad insats i fråga om artificiell intelligens och kallade det ”en viktig politisk prioritering”. Kommissionen strävar efter att samla in 20 miljarder euro i offentliga och privata investeringar i artificiell intelligens före 2020 och 20 miljarder euro per år under det följande årtiondet.

Mady Delvaux, Europaparlamentets föredragande om artificiell intelligens, uppmärksammade den utmaning som tillgänglighet innebär, och sade att EU på ett framgångsrikt sätt måste fördela det välstånd som skapas genom artificiell intelligens.

Artificiell intelligens är en av de viktigaste politiska prioriteringarna för EESK:s nuvarande ordförandeskap. Som Ariane Rodert, ordförande för facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, betonade håller EESK på att utarbeta två nya yttranden som handlar om artificiell intelligens. (ia)