Europa i arbete

Videon ”Europa i arbete” uppmärksammar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 60-årsjubileum. Den tar upp konkreta exempel från de arbetsområden där EESK och dess ledamöter har gjort skillnad i medborgarnas liv genom åren.