Ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur är endast möjligt om det är fördelaktigt för båda parter

 Avtalet får inte missgynna någon sektor, någon region eller något land, betonar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

EU är världens största ekonomi och Mercosur är den sjätte största. Det finns betydande fördelar för båda parter med att underteckna ett associeringsavtal, anser Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i sitt yttrande På väg mot ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur, som antogs vid plenarsessionen den 24 maj. EU skulle få tillgång till en marknad med nästan 300 miljoner invånare. Mercosur skulle kunna diversifiera sina ekonomier och öka värdet på sin export, och dessutom få tillgång till en marknad med 500 miljoner människor. Ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur skulle, med beaktande av dess geografiska utsträckning, befolkning och nuvarande handelsutbyte på mer än 84 miljarder euro per år, göra det möjligt stärka de båda blockens respektive roll på den internationella scenen och bilda ett stort område för ekonomisk integration, vilket skulle få positiva effekter för båda parter och ge upphov till positiva externa effekter även för övriga delar av Latinamerika. Associeringsavtalet får dock inte under några omständigheter bygga på dåliga förhandlingar, anser EESK.

EESK uppmanar förhandlingsparterna och i synnerhet EU att beakta den stora politiska och ekonomiska kostnaden av ett uteblivet avtal eller ett avtal som inte är välbalanserat för båda parter", sade Josep Puxeu Rocamora, föredragande för EESK:s yttrande. Associeringsavtalet skulle vara ett övergripande strategiskt avtal som syftar till att ge alla ekonomiska och sociala aktörer i båda parterna långsiktiga fördelar när det gäller utveckling, säkerhet, migration och miljöutmaningar.

"Associeringsavtalet bör innehålla en social, arbetsrättslig och miljömässig dimension som är helt integrerad i avtalet", upprepade Mário Soares, yttrandets medföredragande. ”En sådan dimension skulle garantera att de ekonomiska förbindelserna är i linje med de sociala och miljömässiga målen och de ILO-konventioner som gäller hållbar utveckling." (sg)