Energiomställningens ekonomiska fördelar på regional nivå förbises ofta

Den 31 maj anordnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en hearing på temat Energiomställningen i Europas regioner för att lyfta fram de ekonomiska fördelar som övergången till en decentraliserad och koldioxidsnål energiförsörjning medför på regional nivå, en fråga som hittills inte har uppmärksammats i någon större utsträckning trots omställningens tydliga regionala dimension.

Övergången till ren och förnybar energi kan medföra särskilt stora fördelar i mindre gynnade regioner och därmed minska skillnader mellan Europas olika delar och trygga en förbättrad social och regional sammanhållning i hela EU. Det klargjordes också att lokal småskalig energiproduktion bidrar till att minska energifattigdomen.

Detta framgick av två framgångsrika exempel som presenterades under hearingen. Det första exemplet var ett projekt i den tyska staden Treuenbrietzen, där man har uppnått sitt mål om att trygga en ren, oberoende och decentraliserad energiförsörjning i detta samhälle, där situationen tidigare inte såg lika bra ut.

Det andra lyckade energiomställningsprojektet genomfördes i kommunen Turosn Koscielna i östra Polen, en av de fattigaste regionerna i EU. Det ledde till en radikal årlig minskning av koldioxidutsläppen och till en besparing på 95 000 euro per år.

Slutsatserna från hearingen kommer att utgöra underlag för ett EESK-yttrande om ”Effekterna av en ny koldioxidfri, decentraliserad och digitaliserad energiförsörjningsstruktur på arbetstillfällena och de regionala ekonomierna”. Yttrandet kommer att presenteras vid EESK:s julisession i närvaro av kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. (ll)