EESK:s generalsekreterare Luis Planas har utnämnts till minister i den spanska regeringen under ledning av Pedro Sanchez.

Den 6 juni bad premiärminister Pedro Sanchez Luis Planas att bli minister med ansvar för jordbruk, fiskeri och livsmedelsfrågor i den spanska regeringen. Han har 35 års erfarenhet av EU-frågor och är en av förgrundsgestalterna i EU-institutionernas historia i egenskap av diplomat, högt uppsatt tjänsteman vid kommissionen, ledamot av Europaparlamentet och förkämpe för ett starkt, enat och solidariskt EU. Enligt denna EU-förespråkare finns det ”inget alternativ till EU”.

Luis Planas har sedan den 20 januari 2014 varit Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare. Han har alltid betonat betydelsen av EESK, som enligt honom är ”EU:s mänskliga ansikte och ett unikt forum som fungerar som en bro mellan det civila samhället och EU-institutionerna”.

EESK:s ordförande Luca Jahier har sagt följande om Luis Planas: ”Han är en övertygad EU-vän som kommer att fortsätta bygga ett EU som är lyhört för medborgarnas önskningar. Det är en ära för mig att ha fått arbeta med honom och det är min övertygelse att hans kunskaper om Europa i arbete kommer att vara till nytta för Spanien i Europeiska unionen”.

Isabel Caño, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikationsfrågor, är övertygad om att Luis Planas, efter att ha varit EESK:s generalsekreterare, kommer att tillföra mervärde till EU-projektet, eftersom han väl känner till det organiserade civila samhällets och dialogens betydelse i dagens EU.

Luis Planas kommer från Valencia i Spanien. Han är en övertygad EU-vän som arbetade aktivt för Spaniens EU-anslutning genom att ingå i förhandlingsgruppen. Under sin tid som ledamot i den spanska deputeradekammaren var han talesperson för EU-frågor och föredragande för ratificeringen av fördraget om Spaniens EU-anslutning. Luis Planas fortsatte att vara engagerad i EU-frågor och var under 1986–1993 ledamot av Europaparlamentet, där han var ingick i utskottet för utrikesfrågor och utskottet för institutionella frågor.

Han blev sedan kanslichef för Europeiska kommissionens vice ordförande Manuel Marin, och därefter för kommissionsledamot Pedro Solbes. År 2004 utnämndes han till Spaniens ambassadör i Marocko och 2010 till Spaniens ambassadör och ständiga representant vid Europeiska unionen.

År 2012 utnämndes han till regional minister i Andalusien med ansvar för jordbruk, fiskeri och miljöfrågor. År 2014 blev Luis Planas EESK:s generalsekreterare. Han är humanist och en kännare av litteratur, poesi och musik. (eh)