EESK fyller 60 och lovar att vidta kraftfulla och visionära åtgärder för ett bättre Europa

I sitt anförande i samband Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 60-årsjubileum den 24 maj förklarade EESK:s ordförande Luca Jahier att kommittén var fast besluten att inte vila på lagrarna och angav riktningen för EESK:s framtida åtgärder på grundval av sju prioriteringar. De högsta EU-ledarna enades under en debatt om EU:s framtid om att medborgarutrymmet är och bör förbli centralt i den europeiska demokratin

Vid den särskilda minnesplenarsessionen framhöll ordförande Luca Jahier milstolparna i EESK:s historia. Han erinrade också om kommitténs viktigaste landvinningar, såsom att framgångsrikt föreslå viktig EU-lagstiftning. Från gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter till det banbrytande förslaget om en skatt på finansiella transaktioner har ”EESK mycket att vara stolt över”, sade han.

Ordförande Luca Jahier föreslog några lösningar på de utmaningar som EU står inför och redogjorde för EESK:s prioriterade insatsområden för de kommande åren:

  • bekräfta unionens värderingar
  • genomföra agendan för hållbar utveckling
  • intensifiera samordningen av den ekonomiska politiken inom EU
  • förvalta artificiell intelligens till mänsklighetens bästa
  • arbeta för en ambitiös flerårig budgetram som bygger på solidaritet och främjar sammanhållning
  • utveckla en känsla av europeisk identitet genom kultur och utbildning
  • aktivt utforma förbindelserna med EU:s grannskap och längre bort.

I den efterföljande debatten diskuterade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Europaparlamentets vice talman Ramón Valcárcel Siso och ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz med Luca Jahier om det bästa sättet att ta itu med EU:s utmaningar inför 2019 års val till Europaparlamentet.

I ett inspirerande tal uttryckte Europeiska rådets tidigare ordförande Herman Van Rompuy sitt hopp och förtroende för EU:s framtid och betonade EESK:s roll i värnandet av en motståndskraftig demokrati i Europa.

Darja Isaksson, medlem av Sveriges statsministers nationella innovationsråd, presenterade synpunkter från den yngre generationen i Europa och uppmanade EU:s ledare att ta sig an utmaningen med hållbar utveckling och den digitala revolutionen.

Ordförande Luca Jahier avslutade ceremonin med ett citat från påven Johannes Paulus II, där han uppmanade deltagarna att inte vara rädda för nuet, utan att våga leva i det med mod.(dm)

Läs ordförande Luca Jahiers tal vid minnesplenarsessionen

Se ordförande Luca Jahiers tal