Den tyska organisationen Danube-Networkers för Europa vinner EESK:s pris till det civila samhället 2018

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) belönade den 13 december fem organisationer i det civila samhället för deras framstående projekt som bekräftar de europeiska värderingarna, hyllar mångfalden i Europas många identiteter och främjar kulturarvet som ett verktyg för att föra samman européer igen.

Det tyska projektet ”Tastes of Danube – Bread Connects”, som genomförs av den tyska ideella organisationen Danube-Networkers for Europe (DANET), vann förstapriset på 14 000 euro. Övriga fyra initiativ, SWANS från Tyskland, Eco Museum från Italien, Safe Passage från Storbritannien och Balkans Beyond Borders från Grekland mottog 9 000 euro vardera.

”Under Europaåret för kulturarv 2018 hoppas EESK att priset kommer att öka medvetenheten om Europas kulturella rikedom och om mångfalden och rikedomen i de många europeiska identiteterna. Vi vill främja projekt som stärker en gemensam känsla av samhörighet och meningsfullhet genom och i kraft av mångfald. Vi vill öka synligheten för de många projekt runtom i Europa som främjar europeiska värden såsom respekt för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten. Sist men inte minst vill vi tacka de personer och organisationer som dagligen kämpar för ett Europa som bygger på dessa värden”, sade EESK:s ordförande Luca Jahier vid prisutdelningsceremonin i Bryssel.

Idén bakom DANET:s vinnande projekt Tastes of Danube – Bread Connects” är att människor ska kunna uppleva bröd som ett slags immateriellt kulturarv som de delar och som förenar dem i deras mångfald. Som en del av projektet organiserades brödbakningsaktiviteter och festivaler i olika länder längs Donau, vilket gav människor i alla åldrar och med olika etnisk och social bakgrund möjlighet att mötas.

DANET har sitt säte i Tyskland och är en paraplyorganisation för olika ideella utbildningsorganisationer och experter i länder längs Donau, t.ex. Österrike, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Slovakien och Ungern. DANET är en ideell organisation som främjar innovativt lärande och social delaktighet för alla medborgare. Den hoppas att dess projekt ska öka medvetenheten om de gemensamma kulturella rötterna i Donauregionen och Europa, och ge upphov till dialog och stärka banden mellan Europas olika generationer och kulturer.

När hon tog emot priset sade DANET:s ordförande Carmen Stadelhofer: ”Bröd har alltid varit en symbol för gemenskap och för att dela med sig. Med vårt projekt vill vi bryta ner barriärer och göra något för ett solidaritetsbaserat och fredligt Europa. Vi arbetar på gräsrotsnivå och försöka göra alla delaktiga. Vi för samman olika etniska grupper som kanske annars inte hade mötts. Vi för samman äldre och ungdomar och inkluderar dem som kan ha svårt att finna sin plats i samhället. Priset är ett stort erkännande och en enorm ära för de många organisationer och människor som är involverade i projektet.”

Titta på videon om de vinnande projekten här.

En annan vinnare är SWANS-initiativet, det första av sitt slag i Tyskland. Det genomförs av en grupp kvinnliga frivilliga som organiserar karriär- och ledarskapsseminarier för kvinnliga universitetsstuderande med hög potential som kommer från invandrarfamiljer och för färgade kvinnor, för att hjälpa dem att få det jobb de förtjänar och få ett slut på diskrimineringen av dem på arbetsmarknaden.

Det vinnande projektet från Italien, Eco Museum, genomförs av det sociala kooperativet Aria Nuova. Det hjälper psykiskt sjuka från gemensamma boenden att få en förstahandsupplevelse av konst och kultur, och bekräftar att rätten till kultur är universell.

Kulturkampanjen ”80 år senare behöver flyktingbarn fortfarande en säker passage”, som genomförs av den brittiska organisationen Safe Passage, strävar efter att vinna starkare offentligt stöd för vår tids yngsta flyktingar, genom att jämföra dagens situation med Kindertransport, en omfattande räddningsinsats under andra världskriget, där brittiska medborgare tog emot barn som flydde från nazisternas förföljelse. Safe Passage har hittills hjälpt mer än 1 500 barn att få en fristad via säkra och lagliga rutter.

Den grekiska vinnaren är en kortfilmsfestival som genomförs av organisationen Balkans Beyond Borders. Festivalen organiseras varje år i en ny stad på Balkan, med verk av filmskapare från Balkan och andra platser. Konsten används som en kraft för att övervinna skillnader som grundar sig i regionens turbulenta förflutna.

EESK:s pris till det civila samhället, som i år firar sitt 10 års jubileum, lockade 150 kandidater från inte mindre än 27 EU-medlemsstater, vilket bekräftar att det civila samhället i alla delar av EU i hög grad engagerar sig i insatsen för att främja europeiska värden och det europeiska kulturarvet. EESK hoppas att priset ska stärka det samhällsinriktade arbete som utförs av de organisationer och individer som mottar priset.

Priset tilldelas ”goda initiativ i det civila samhället” och varje år väljs ett nytt tema inom ett viktigt område som EESK inriktar sig på. 2017 års pris fokuserade på ”innovativt entreprenörskap som främjar arbetsmarknadsintegration för missgynnade grupper”.