Den tredje Europadagen för företag inom den sociala ekonomin: dags för erkänsla och expansion

"Detta är ett tillfälle för företag inom den sociala ekonomin att visa upp europeiska värden i en tid då EU står inför enorma utmaningar", sade Ariane Rodert, ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som inledde den tredje Europadagen för företag inom den sociala ekonomin. Evenemanget, som ägde rum den 4 juni i EESK:s lokaler i Bryssel, var inriktat på hur man kan bygga ut den sociala ekonomin och lyfte fram innovativt socialt företagande.

I dag ger den sociala ekonomin avlönat arbete åt 6,3 % av den förvärvsarbetande befolkningen, vilket motsvarar 13,6 miljoner arbetstillfällen i Europeiska unionen. Sociala företagare och beslutsfattare betonade att det nu är dags för sektorn att expandera.

Talarna betonade att den sociala ekonomin i Europa ofta undervärderas med avseende på dess potential för ekonomisk utveckling och social omvandling och lyfte fram den roll som företag inom den sociala ekonomin skulle kunna spela på internationell nivå, särskilt i regioner med stor arbetslöshet, t.ex. på Balkan eller i Afrika.

Evenemanget berikades med fyra exempel på innovativa och framgångsrika företag inom den sociala ekonomin som har visat att en expansion är möjlig inom den sociala ekonomin, och tre deltagarinriktade workshoppar, där man fokuserade på jämställdhet i den sociala ekonomins företag, klustrens roll och möjligheterna till expansion.

EU:s beslutsfattare enades om att det nu är rätt tidpunkt för den sociala ekonomin att växa, men påminde om att man inte får glömma bort den verkliga grunden för den sociala ekonomin, nämligen samarbete och solidaritet. (ia)