27 återvunna flaskor blir en t-shirt

En framgångsrik strategi för plast måste syfta till ändamålsenliga utbildningsåtgärder för att främja respekten för biosfärens dynamiska balans. För att göra plast mer återvinningsbart och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi är det nödvändigt att skapa design- och beteendeincitament samt gemensamma tekniska och lagstiftningsmässiga standarder.

I sitt yttrande om kommissionens strategi för plast i en cirkulär ekonomi betonar kommittén att återvinning av plast är en mycket viktig möjlighet för hållbar och konkurrenskraftig ekonomisk utveckling. Föremål tillverkade av plast måste ses som ett värdefullt råmaterial som ska återvinnas. "Vi behöver en europeisk kretsloppskultur för plast som bygger på en analys av produkternas hela livscykel", sade Antonello Pezzini, föredragande för yttrandet, "och detta kan endast fungera om medborgarna och det civila samhället medverkar. Fördelarna med sortering och återvinning av plast måste bli konkreta för EU-medborgarna."

Mikroplaster, som ofta används i rengöringsmedel, kosmetika, möbler och färg, bör ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom föroreningar från denna källa är ett av de största hoten mot miljön och människors hälsa.

Från PET till garn

EESK förespråkar separat insamling och framför allt återvinning av PET (polyetentereftalat), vilket kan ge ekonomiska fördelar i EU genom att skapa ny produktionsverksamhet och nya arbetstillfällen. Omarbetningen av PET till tyg är en innovativ och miljövänlig process som säkerställer kvalitet från produktionsteknik till design. Siffrorna är imponerande: det räcker med cirka 27 flaskor om 1,5 liter – ungefär den rekommenderade mängden dricksvatten för ett fyrapersonershushåll per vecka – för att tillverka en fleecetröja. (sma)