Vilken roll har den sociala ekonomin och idéburet företagande i framtidens arbetsliv ?

Europeiska kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har nöjet att meddela att ett sidoevenemang till det sociala toppmötet kommer att anordnas i Göteborg den 16 november 2017 för att diskutera den sociala ekonomins och det idéburna företagandets roll i framtidens arbetsliv..

Evenemanget syftar till att samla många olika berörda parter: aktörer inom, företrädare för och understödjare av den sociala ekonomin i all dess mångfald, beslutsfattare på europeisk, nationell och lokal nivå samt akademiker. De kommer att uppmanas att redogöra för den sociala ekonomins och det idéburna företagandets viktiga bidrag till ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i EU samt dess potential för att uppnå viktiga mål för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, såsom rättvisa arbetsvillkor. Detta kommer att illustreras genom konkreta exempel.

Mer information om evenemanget kommer att skickas ut så snart som möjligt. Under tiden kan ni kontakta grow-f2-side-event@ec.europa.eu eller SocialEnterprise@eesc.europa.eu.

REGISTRATION FORM

På förmiddagen den 17 november kommer deltagarna att ges möjlighet att upptäcka de blomstrande idéburna, kooperativa och sociala företagen i Göteborg. Click here to book your ticket! The tour is free of charge and limited to 25 persons.

Please note that after the conference, a Citizen’s Dialogue organized by the European Commission and open to all will take place in the same venue. Please register HERE in case you would like to join.

Meet Trade Commissioner Cecilia Malmström, Employment Commissioner Marianne Thyssen and the Swedish Employment Minister Ylva Johansson. During 90 minutes, the Commissioners and the Minister will give their views and reply to your questions.

This Citizens' Dialogue takes place the day before the Social Summit for fair jobs and growth in Göteborg hosted by the European Commission's President Jean-Claude Juncker and Sweden's Prime Minister Stefan Löfven, where issues such as how individuals can get in to the labour market, secure good conditions on the labour market and successfully transition on the labour market will be discussed. 

For more information about the social dimension of Europe and the White paper on the future of Europe.