Christa Schweng, EESK:s ordförande

This page is also available in

Christa Schweng valdes till ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den 28 oktober 2020 för en period på två och ett halvt år, fram till mars 2023. Hon har varit EESK-ledamot sedan 1998. Hennes arbete inom EESK har varit inriktatsysselsättning och sociala frågor.

Mellan 2018 och 2020 var hon ordförande för EESK:s sektion för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC). Från 2013 till 2015 var hon ordförande för arbetet inom observationsgruppen för arbetsmarknaden (OAM).

Utanför EESK arbetar hon för WKÖ (österrikiska näringslivskammaren). Sedan 1994 har hon varit chefsrådgivare vid WKÖ:s socialpolitiska avdelning.

Sedan 1995 har hon varit medlem av rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor (ett organ som bistår Europeiska kommissionen med att förbereda, genomföra och utvärdera verksamhetarbetsmiljöområdet).

Sedan 1995 har hon också varit medlem av styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån, med säte i Bilbao, och sedan 2001 är hon arbetsgivarnas talesperson inom byrån. Sedan 2001 har hon innehaft det roterande ordförandeskapet för styrelsen vart tredje år.

De senaste 25 åren har hon varit medlem av SMEuniteds utskott för sociala frågor (för vilket hon var ordförande mellan 2001 och 2009).

Hon har en magisterexamen i juridik från Wiens universitet.

Hon talar flytande tyska, engelska och franska, och kan också kommuniceraspanska.

Hon har varit föredragande och medföredragande för en lång rad EESK-yttranden, till exempel:

  •  

Downloads

CV Christa Schweng

Declaration of interests