You are here

Luis Planas Puchades – generalsekreterare

Som Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare leder jag en grupp av tjänstemän som har till uppgift att omsätta plenarförsamlingens, presidiets och ordförandens beslut i praktiken.

Som chef för personalen hanterar jag också löpande frågor som rör administration, budget, kommunikation och kommitténs förbindelser med övriga institutioner.

Klicka här för mer information om mina medarbetare och EESK:s arbete.

Om mig

Jag föddes och växte upp i Valencia, Spanien. Efter avlagd juristexamen arbetade jag som jurist innan jag klarade ett uttagningsprov som socialförsäkrings- och yrkesinspektör.

Min europeiska karriär började strax innan Spanien anslöt sig till EU. Under de åren innehade jag en rad tjänster som gav mig en bred inblick i hur EU-institutionerna fungerar. År 1982 började jag arbeta vid Europeiska kommissionen inom ramen för ett fortbildningsprogram inför anslutningen. Efter att ha blivit vald till den spanska kongressen blev jag talesperson i EU-frågor. Som kongressledamot fick jag även äran att vara föredragande för ratificeringen av fördraget om Spaniens anslutning till unionen. Mellan 1986 och 1993 var jag ledamot av Europaparlamentet, där jag var medlem av utskotten för utrikesfrågor och institutionella frågor.

Efter några års arbete i Andalusiens regionregering och som ledamot av Europeiska regionkommittén återvände jag till Bryssel som kanslichef för först kommissionens vice ordförande Manuel Marín González och sedan kommissionsledamot Pedro Solbes Mira.

År 2004 utsågs jag till Spaniens ambassadör i Marocko och 2010 till Spaniens ambassadör och ständige representant vid Europeiska unionen. År 2012 utsågs jag till regionminister med ansvar för jordbruk, fiskeri och miljö i Andalusien.

Den 20 januari 2014 utsåg presidiet mig till EESK:s generalsekreterare.

Luis Planas Puchades, EESK:s generalsekreterare

Downloads

Luis Planas Puchades - CV