Trajnostna preskrba s hrano

This page is also available in:

Hrana je v središču našega življenja in sestavni del evropske kulture. Vendar pa hrana, ki jo uživamo, načini njene proizvodnje in količine, ki jih zavržemo, močno vplivajo na zdravje ljudi, naravne vire in družbo kot celoto:

 • Državljani, zlasti otroci, vse bolj trpijo zaradi prekomerne telesne teže in debelosti, katerih vzrok je nezdrava prehrana.
 • Kmetje in delavci ne prejemajo poštenega plačila za svoje pridelke.
 • Tretjina hrane v prehranski verigi se izgubi ali zavrže.
 • Ceno za to plačuje okolje, saj proizvodnja in poraba hrane dramatično vplivata na podnebne spremembe, izgubo biotske raznovrstnosti, onesnaževanje zraka in vode, degradacijo tal itd.

Kriza, povezana s pandemijo COVID-19, je jasen znak, da so potrebne spremembe. Med krizo je postalo očitno, da prenos hrane od vil do vilic ne sme veljati za samoumevnega, pokazala pa se je tudi medsebojna povezanost akterjev in dejavnosti v celotnem prehranskem sistemu. Pravične, vključujoče in trajnostne verige preskrbe s hrano, ki učinkovito izkoriščajo vire, v celotnem kmetijskem in živilskem sektorju so potrebne bolj kot kadar koli prej, da bi enako koristile državljanom, kmetom, delavcem in poslovanju.

EESO je že več let med glavnimi zagovorniki trajnostne in celovite prehranske politike v EU. Tak povezan in sistemski pristop je bistven za reševanje številnih in medsebojno povezanih izzivov, ki vplivajo na prehranske sisteme, omogočanje gospodarske, okoljske in družbeno-kulturne trajnosti, zagotavljanje povezovanja in skladnosti med področji politik (kot so kmetijstvo, okolje, zdravje, izobraževanje, trgovina, gospodarstvo, tehnologija itd.) ter spodbujanje sodelovanja na vseh ravneh upravljanja.

 • Sprejeta on 14/07/2011
  Referenca
  NAT/497-EESC-2011-1178
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  Plenary session number
  473
  -
  The EESC is strongly of the view that agriculture is an extremely important sector for the economic, social and regional development of the partnership countries. Meeting the objectives set will require favourable agricultural development. Investing in agriculture and developing the sector are also key conditions for reducing poverty in rural areas.
  EESC Opinion: The Eastern Partnership and the eastern dimension of EU policies, with emphasis on agriculture
 • Sprejeta on 05/05/2011
  Referenca
  NAT/503-EESC-2011-810
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Contractual relations in the milk and milk products sector
 • Sprejeta on 05/05/2011
  Referenca
  NAT/504-EESC-2011-01-01-811
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Agricultural product quality schemes
 • Sprejeta on 05/05/2011
  Referenca
  NAT/506-EESC-2011-813
  Civil Society Organisations - GR III
  United Kingdom
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Organic production and labelling
 • Sprejeta on 20/01/2011
  Referenca
  NAT/483-EESC-2011-68
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  468
  -
  EESC Opinion: Fruit Juices
 • Sprejeta on 09/12/2010
  Referenca
  NAT/468-EESC-2010-1622
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  Plenary session number
  467
  -
  EESC Opinion: Security of supply in agriculture and the food sector in the EU
 • Sprejeta on 28/04/2010
  Referenca
  NAT/455-EESC-2010-648
  Employers - GR I
  Spain
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  462
  -
  Strengthening the European agri-food model