Trajnostna preskrba s hrano

This page is also available in

Hrana je v središču našega življenja in sestavni del evropske kulture. Vendar pa hrana, ki jo uživamo, načini njene proizvodnje in količine, ki jih zavržemo, močno vplivajo na zdravje ljudi, naravne vire in družbo kot celoto:

  • Državljani, zlasti otroci, vse bolj trpijo zaradi prekomerne telesne teže in debelosti, katerih vzrok je nezdrava prehrana.
  • Kmetje in delavci ne prejemajo poštenega plačila za svoje pridelke.
  • Tretjina hrane v prehranski verigi se izgubi ali zavrže.
  • Ceno za to plačuje okolje, saj proizvodnja in poraba hrane dramatično vplivata na podnebne spremembe, izgubo biotske raznovrstnosti, onesnaževanje zraka in vode, degradacijo tal itd.

Kriza, povezana s pandemijo COVID-19, je jasen znak, da so potrebne spremembe. Med krizo je postalo očitno, da prenos hrane od vil do vilic ne sme veljati za samoumevnega, pokazala pa se je tudi medsebojna povezanost akterjev in dejavnosti v celotnem prehranskem sistemu. Pravične, vključujoče in trajnostne verige preskrbe s hrano, ki učinkovito izkoriščajo vire, v celotnem kmetijskem in živilskem sektorju so potrebne bolj kot kadar koli prej, da bi enako koristile državljanom, kmetom, delavcem in poslovanju.

EESO je že več let med glavnimi zagovorniki trajnostne in celovite prehranske politike v EU. Tak povezan in sistemski pristop je bistven za reševanje številnih in medsebojno povezanih izzivov, ki vplivajo na prehranske sisteme, omogočanje gospodarske, okoljske in družbeno-kulturne trajnosti, zagotavljanje povezovanja in skladnosti med področji politik (kot so kmetijstvo, okolje, zdravje, izobraževanje, trgovina, gospodarstvo, tehnologija itd.) ter spodbujanje sodelovanja na vseh ravneh upravljanja.

Displaying 1 - 10 of 56

Pages

Opinion
Sprejeta on 20/09/2023
Referenca: 
NAT/884-EESC-2023
Plenarno zasedanje: 
581 -
Sep 20, 2023 Sep 21, 2023

EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

Mnenje EESO: Revision of EU marketing standards for agricultural products

Opinion
Sprejeta on 13/07/2023
Referenca: 
NAT/891-EESC-2023
Plenarno zasedanje: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Mnenje EESO: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Sprejeta on 13/07/2023
Referenca: 
NAT/890-EESC-2023
Plenarno zasedanje: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

Mnenje EESO: Measures to reduce child obesity

Opinion
Sprejeta on 12/07/2023
Referenca: 
NAT/849-EESC-2023
Plenarno zasedanje: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Mnenje EESO: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Sprejeta on 14/12/2022
Referenca: 
NAT/873-EESC-2022
Plenarno zasedanje: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

Mnenje EESO: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages