Mednarodna trgovina

This page is also available in

Mednarodno trgovino ureja kompleksna mešanica globalnih pravil, dogovorjenih v okviru Svetovne trgovinske organizacije ter dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sporazumi o prosti trgovini vse bolj vplivajo na pravice državljanov. V skladu z Lizbonsko pogodbo je treba trgovinsko politiko EU izvajati v skladu z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, ki vključujejo spodbujanje pravne države, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Po našem mnenju bi moral biti ta trend vodilno načelo trgovinskih pogajanj in odnosov EU. Člani EESO z usklajevanjem stališč in mnenj podjetij, delavcev, strokovnjakov, kmetov, potrošnikov in drugih pomembnih deležnikov prispevamo dejansko dodano vrednost. Tako lahko med pogajanji o trgovinskih sporazumih in pri njihovem izvajanju mednarodnim oblikovalce politike učinkovito seznanjamo s stališči civilne družbe in interesnih skupin. Ustanovili smo spremljevalni odbor za mednarodno trgovino, ki bo zagotavljal sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju trgovinske politike EU. Upravljamo tudi notranje svetovalne skupine, ustanovljene v skladu s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju v novi generaciji trgovinskih sporazumov EU. Te skupine, sestavljene iz predstavnikov civilne družbe (iz EESO in zunaj njega), so odgovorne za opredeljevanje težav, povezanih s trgovino in trajnostnim razvojem, pri izvajanju trgovinskega sporazuma.

Displaying 41 - 50 of 55

Pages

Opinion
Sprejeta on 10/12/2014
Referenca: 
REX/422-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Draft Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland (codification)

Safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland

Opinion
Sprejeta on 29/09/2014
Referenca: 
REX/410-EESC-2015-eesc-2014-04461-00-01-ac-tra
Plenarno zasedanje: 
506 -
Mar 18, 2015 Mar 19, 2015

The EESC opinion will be dedicated to standalone investment agreements, with a particular emphasis on issues related to sustainable development and civil society involvement. It will contribute to the on-going discussion on the content and level of ambition of sustainable development chapters in the EU standalone investment agreements, as well as on civil society role in the course of negotiations and at the implementation stage.

Mnenje EESO: Role for sustainable development and civil society involvement in stand-alone EU investment agreements with third countries

Opinion
Sprejeta on 04/06/2014
Referenca: 
REX/390-EESC-2014-5469
Plenarno zasedanje: 
499 -
Jun 04, 2014 Jun 05, 2014

The main goal of the opinion is to provide a good and qualitative source of information and opinion in the beginning of TTIP negotiations process.

Transatlantic trade relations and the EESC's views on an enhanced cooperation and eventual EU-US FTA

Opinion
Sprejeta on 17/10/2013
Referenca: 
REX/383-EESC-2013-2070
Plenarno zasedanje: 
493 -
Oct 16, 2013 Oct 17, 2013

The opinion will be making recommendations where weaknesses become apparent. Since the EESC proposed this opinion the European Commission has also announced a public hearing on potential EU initiative for responsible sourcing of minerals coming from conflict-affected and high-risk areas – war zones, post-war zones, and areas vulnerable to political instability or civil unrest. The opinion on essential imports could include the EESC contribution to this initiative.

Securing essential imports for the EU - through current EU trade and related policies

Opinion
Sprejeta on 13/05/2013
Referenca: 
REX/378-EESC-2013-3361
Plenarno zasedanje: 
496 -
Feb 26, 2014 Feb 27, 2014

The opinion will seek to examine how trade relations with the region can best be developed by means of a first example country, which is Morocco. Trade relations with Morocco stand out as a priority because the EU currently has the closest trade links with Morocco of all the countries in the region.

EU-Morocco Trade Relations

Opinion
Sprejeta on 18/09/2012
Referenca: 
REX/359-EESC-2012-770
Plenarno zasedanje: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

• The EESC acknowledges the quality of civil society's contribution prior to publication of the communication, as well as the efforts made by the Commission to implement the trade-related aspects of the Agenda for Change. It also welcomes the attention given to the evaluation of trade policies in this communication.
• The EESC regrets that this new communication heralds no significant change to EU policy on the link between trade and development policies.
• The EESC reiterates its recommendation to incorporate sustainable development provisions into free-trade agreements and to provide for procedures enabling ex post analysis of these agreements by the EESC.
• The EESC recalls the importance of producing sui generis development strategies that combine domestic and trade policies with a view to sustainable and inclusive growth.

Trade, growth and development

Pages