Mednarodna trgovina

This page is also available in:

Mednarodno trgovino ureja kompleksna mešanica globalnih pravil, dogovorjenih v okviru Svetovne trgovinske organizacije ter dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sporazumi o prosti trgovini vse bolj vplivajo na pravice državljanov. V skladu z Lizbonsko pogodbo je treba trgovinsko politiko EU izvajati v skladu z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, ki vključujejo spodbujanje pravne države, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Po našem mnenju bi moral biti ta trend vodilno načelo trgovinskih pogajanj in odnosov EU. Člani EESO z usklajevanjem stališč in mnenj podjetij, delavcev, strokovnjakov, kmetov, potrošnikov in drugih pomembnih deležnikov prispevamo dejansko dodano vrednost. Tako lahko med pogajanji o trgovinskih sporazumih in pri njihovem izvajanju mednarodnim oblikovalce politike učinkovito seznanjamo s stališči civilne družbe in interesnih skupin. Ustanovili smo spremljevalni odbor za mednarodno trgovino, ki bo zagotavljal sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju trgovinske politike EU. Upravljamo tudi notranje svetovalne skupine, ustanovljene v skladu s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju v novi generaciji trgovinskih sporazumov EU. Te skupine, sestavljene iz predstavnikov civilne družbe (iz EESO in zunaj njega), so odgovorne za opredeljevanje težav, povezanih s trgovino in trajnostnim razvojem, pri izvajanju trgovinskega sporazuma.

Displaying 1 - 2 of 2
 • World trade, a new paradigm?

  In this issue:

  • Our members write about the future of world trade and EU trade policy
  • Guest articles by Agnès Mathis (Director of Cooperatives Europe), Sergey Lagodinsky (Member of the European Parliament) and Carmen Lică (Executive Director of Centrul Step by Step Romania)
  • Interview with co-rapporteur Louise Grabo on challenges and opportunities of Crypto Assets
  • Information about the conference 'Civil society organisations defending and strengthening European democracy' on 30 March 2023
  Civil Society Organisations' Bulletin - March 2023
 • In this issue: 

  •  Overview of the Extraordinary Group III meeting in Finland
  •  Empowering Women through International Trade 
  •  Reflections on the EESC media seminar in Malaga
  •  Upcoming events in November: New Role Models for Societies in Europe & Day of the Liberal Professions 
  Diversity Europe Group newsletter - October 2019
Displaying 1 - 2 of 2