EESC Taxonomy term

This page is also available in:

Države članice EU ter tri države EGP-EFTA (Islandija, Lihtenštajn in Norveška) v Evropskem gospodarskem prostoru sodelujejo na notranjem trgu, na katerem veljajo ista osnovna pravila. Namen teh pravil je omogočiti prost pretok blaga, storitev, kapitala in oseb v EGP v odprtem in konkurenčnem okolju. Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru je začel veljati 1. januarja 1994.

Posvetovalni odbor za Evropski gospodarski prostor je del Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (člen 96) in je bil ustanovljen leta 1994.

No items found