Evropski gospodarski prostor

This page is also available in

Države članice EU ter tri države EGP-EFTA (Islandija, Lihtenštajn in Norveška) v Evropskem gospodarskem prostoru sodelujejo na notranjem trgu, na katerem veljajo ista osnovna pravila. Namen teh pravil je omogočiti prost pretok blaga, storitev, kapitala in oseb v EGP v odprtem in konkurenčnem okolju. Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru je začel veljati 1. januarja 1994.

Posvetovalni odbor za Evropski gospodarski prostor je del Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (člen 96) in je bil ustanovljen leta 1994.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.