Čezatlantski odnosi

This page is also available in

EU, ZDA in Kanada imajo skupne vrednote demokracije, človekovih pravic, gospodarske in politične svobode ter sorodne pomisleke na področju zunanje politike in varnosti. ZDA in Kanada spadata med glavne trgovinske partnerice EU, z njo pa sodelujeta tudi pri oblikovanju mednarodnega pravnega reda. Čezatlantski odnosi potekajo v novem okolju, za katerega so značilni čedalje večji izzivi. Po našem mnenju civilna družba s svojo udeležbo v tem odnosu zagotavlja, da se lahko čezatlantski odnosi razvijajo glede na pričakovanja javnosti in učinkovito prispevajo k oblikovanju medsebojno koristnega sodelovanja.

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum ter sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Kanado sta bila podpisana 30. oktobra 2016. Prizadevali si bomo za stalno sodelovanje civilne družbe pri izvajanju teh sporazumov. Pogajanja o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP) med EU in ZDA trenutno mirujejo. Vseeno so pogajanja o TTIP prispevala k okrepitvi povezav med civilno družbo v EU in ZDA ter k opredelitvi stališč civilne družbe o tem, kakšen bi moral biti prihodnji trgovinski odnos med EU in ZDA. Te dosežke je treba ohraniti. Naloga spremljevalnega odbora za čezatlantske odnose, ustanovljenega septembra 2014, je spremljanje čezatlantskih povezav s civilno družbo z izvajanjem rednega dialoga in posvetovanj o vprašanjih v zvezi z odnosi z ZDA in Kanado.

Displaying 1 - 6 of 6
Opinion
V pripravi (updated on 28/05/2021)
Referenca: 
REX/534-EESC-2021
Plenarno zasedanje: 
564 -
Oct 20, 2021 Oct 21, 2021

Informativno poročilo: A strong transatlantic partnership based on the common values of democracy and the rule of law, key in tackling global challenges and preserving international order (own-initiative opinion)

Opinion
Sprejeta on 21/09/2016
Referenca: 
REX/471-EESC-2016

On 12 June 2014, the Commission presented a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council codifying Council Regulation (EC) No 673/2005 of 25 April 2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America.

Mnenje EESO: Imports of certain products originating in the United States of America (codification)

Opinion
Sprejeta on 21/09/2016
Referenca: 
REX/464-EESC-2016

The EESC has played an important role in strengthening an informed civil society debate on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) through a number of TTIP-related opinions, adopted in 2014 and 2015, covering issues such as labour rights, investment protection, impact on SMEs, among others.

It is important under the present circumstances that the EESC, in order to maintain its position as a key civil society player in the TTIP debate, react to the textual proposals for TTIP negotiations on essential topics such as the sustainable development chapter, regulatory cooperation, investment and services. This will have the advantage not only of setting up the EESC position on major negotiating chapters but also of presenting concrete recommendations and pointing out the need to involve civil society in the implementation of those chapters.

Mnenje EESO: The position of the EESC on specific key issues of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations (own-initiative opinion)

Opinion
Sprejeta on 02/07/2015
Referenca: 
REX/433-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
509 -
Jul 01, 2015 Jul 02, 2015

The own-initiative opinion will focus on the impact of the TTIP on SMEs and reflect on the provisions that would need to be included in the TTIP in order to take account of the specific character of SMEs in the negotiations and implementation of an eventual EU-US agreement. The opinion will also look at how to increase the awareness of SMEs as to existing support services and programmes, and particularly about the new business opportunities that may arise with this agreement.

TTIP and its impact on SMEs

Opinion
Sprejeta on 27/05/2015
Referenca: 
REX/411-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
508 -
May 27, 2015 May 28, 2015

Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the investment policy is an exclusive competence of the European Union. The EU is aiming to include therefore in the new trade and investment agreements provisions on investor protection and investor to state dispute settlement (ISDS) which will replace existing Bilateral Investment Agreements (BIT) signed by Member States and will grant the same level of protection to all EU investors.

Investor protection and investor to State dispute settlement in EU trade and investment agreements with third countries

Downloads: 

CP 33 EN TTIP

Opinion
Sprejeta on 04/06/2014
Referenca: 
REX/390-EESC-2014-5469
Plenarno zasedanje: 
499 -
Jun 04, 2014 Jun 05, 2014

The main goal of the opinion is to provide a good and qualitative source of information and opinion in the beginning of TTIP negotiations process.

Transatlantic trade relations and the EESC's views on an enhanced cooperation and eventual EU-US FTA