Strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC)

Strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC) pripravlja delo EESO na različnih političnih področjih, kot so zaposlovanje in delovni pogoji, izobraževanje in usposabljanje, temeljne in državljanske pravice, zdravje, socialna politika in socialne pravice, enakost spolov, problematika invalidnosti, vključevanje Romov, migracije in azil, pravosodje in notranje zadeve (vključno s priseljevanjem).

Glavne dejavnosti strokovne skupine zajemajo boj proti pandemiji COVID-19 in okrevanje po njej, temeljne pravice in pravno državo, evropski steber socialnih pravic in spremljevalne ukrepe, prihodnost dela ter migracije in azil. Strokovna skupina SOC opravlja tudi naloge sekretariata za Evropski forum za migracije, ki ga EESO organizira skupaj z Evropsko komisijo.

Bolj specializirane naloge izvaja v okviru svojih stalnih organov: opazovalne skupine za trg dela (OMT), ad hoc skupine za temeljne pravice in pravno državo (FRRL), tematske študijske skupine za priseljevanje in vključevanje (IMI), tematske študijske skupine za pravice invalidov (DIS) in tematske študijske skupine za vključevanje Romov (ROMA).

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023