Strokovna skupina za enotni trg, proizvodnjo in potrošnjo (INT)

Strokovna skupina za enotni trg, proizvodnjo in potrošnjo (INT) se ukvarja s široko paleto političnih področij, povezanih z industrijo, konkurenco, malimi in srednjimi podjetji (MSP), podjetji socialne ekonomije, digitalnim gospodarstvom in družbo. Prav tako obravnava in sprejema mnenja o raziskavah in inovacijah, zaščiti potrošnikov, novih gospodarskih trendih, kot je krožno gospodarstvo (skupina tesno sodeluje pri evropski platformi deležnikov za krožno gospodarstvo), ter na splošno o politikah, povezanih z enotnim trgom.

V zvezi z vprašanji, ki so posebnega pomena za enotni trg, organizira javna posvetovanja z najširšim možnim krogom organizacij civilne družbe. Prav tako že od leta 1999 vsako leto organizira vodilni dogodek Odbora, imenovan evropski dan potrošnikov.

Pod njenim okriljem deluje opazovalna skupina za digitalni prehod in enotni trg, ki spremlja razvoj na enotnem digitalnem trgu in predlaga načine za odpravljanje ovir za njegov razvoj ter izboljšave.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - Contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market