Strokovna skupina za zunanje odnose (REX)

Strokovna skupina EESO za zunanje odnose (REX) je zadolžena za spremljanje zunanjih dejavnosti EU prek dialoga z organizacijami civilne družbe iz tretjih držav in regij, s katerimi ima EU formalne odnose,  in dejavno spremlja trgovinsko in razvojno politiko EU.

  1. Strokovna skupina REX ima več spremljevalnih odborov, ki jih sestavljajo člani EESO, ki spremljajo razvoj in usmerjajo delo strokovne skupine REX na različnih področjih.
  2. Skupne posvetovalne odbore sestavljajo člani EESO in predstavniki organizacij civilne družbe iz države, s katero je EU podpisala pridružitveni ali podoben sporazum. Njihova naloga je, da sprejmejo priporočila predstavnikov civilne družbe o različnih vidikih dvostranskih odnosov. Posvetovalni odbori imajo podobno vlogo, vendar pokrivajo skupino držav, ne le eno.
  3. Platforme civilne družbe so podobne skupnim posvetovalnim odborom, njihovo članstvo pa poleg EESO vključuje tudi druge evropske organizacije civilne družbe. Izhajajo iz pridružitvenih sporazumov z vzhodnimi partnericami.
  4. EESO je uvedel okroglo mizo s kitajskim ekonomsko-socialnim svetom.
  5. Notranje svetovalne skupine so organi, ustanovljeni v okviru sporazumov o prosti trgovini ali poglavij o prosti trgovini v okviru pridružitvenih sporazumov. Njihova naloga je svetovati GD Komisije za trgovino o poglavjih o trgovini in trajnostnem razvoju iz sporazumov o prosti trgovini. Niso dvostranski organi, kajti druge podpisnice sporazumov o prosti trgovini z EU imajo svoje notranje svetovalne skupine, ki svetujejo njihovim nacionalnim vladam. S slednjimi lahko notranje svetovalne skupine EU organizirajo skupne seje. EESO (strokovna skupina REX) deluje kot tajništvo notranjih svetovalnih skupin EU.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies