Začasna študijska skupina za storitve splošnega pomena

This page is also available in

Začasna študijska skupina za storitve splošnega pomena želi prispevati k dostopu evropskih državljanov do visokokakovostnih in cenovno dostopnih storitev splošnega pomena. Te predstavljajo temeljni del evropskih gospodarskih, socialnih in pravnih sistemov ter podporni steber evropskega socialnega modela in socialnega tržnega gospodarstva.

Jasno je, da je javni sektor politično in finančno odgovoren za usklajeno zagotavljanje storitev splošnega pomena, saj ni primerno, da se to prepusti le tržnim silam. Zlasti neprofitne organizacije in socialna podjetja so dokazali, da so sposobni zagotavljati odlične storitve splošnega pomena.

Da bi okrepili naraščajočo vlogo neprofitnih organizacij in socialnih podjetij, je treba oceniti položaj storitev splošnega pomena v vseh državah članicah, še zlasti na socialnem področju. Na ta način bi lažje identificirali sektorje, kjer je prosti trg še posebej šibek in je javno financiranje najbolj potrebno.

Začasna študijska skupina se pri svojem delu osredotoča tudi na možnosti, ki jih storitve splošnega pomena ponujajo pri pospeševanju rasti, ustvarjanju trajnostnih delovnih mest in spodbujanju konkurenčnosti. Zato je strokovna skupina za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN) izvedla študijo „Pregled poročil držav članic o izvajanju sklepa Komisije o dodeljevanju državne pomoči za izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena“.