Začasna študijska skupina za izvajanje bele knjige o prometu

This page is also available in

Začasna študijska skupina za izvajanje bele knjige o prometu je bila ustanovljena aprila 2013 kot prvi korak pri uresničevanju priporočil iz mnenja EESO „Bela knjiga o prometu: za vključitev in udeležbo civilne družbe“ (TEN/479).

Začasna študijska skupina želi zagotoviti, da civilna družba pri oblikovanju pomembnih delov zakonodaje EU, povezanih z belo knjigo, sodeluje na zadostni ravni. Zato predlaga inovativne načine za vključevanje civilne družbe v proces odločanja v EU in izvajanje njene politike.

Participativni dialog o politiki TEN-T

Začasna študijska skupina si prizadeva za vzpostavitev dialoga med oblastmi, zainteresiranimi stranmi in civilno družbo pri vprašanju koridorjev osrednjega omrežja TEN-T. Zamisel je bila podana na konferenci v Malmöju z naslovom „Prihodnost koridorjev osrednjega omrežja“ in ponovno potrjena na konferenci v Milanu z naslovom „Izboljšani dialog za pametni in trajnostni transport“.

V podporo temu dvosmernemu participativnemu dialogu je bila vzpostavljena spletna platforma „Pogovor o prometu“.

Trajnostni promet

Pariški sporazum, sprejet na konferenci COP 21, vse podpisnice zavezuje k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. To zmanjšanje je v veliki meri odvisno od prometa, ki je drugi največji sektor pri proizvajanju emisij toplogrednih plinov. Začasna študijska skupina je zato preučila „učinek sklepov konference pogodbenic COP 21 na evropsko prometno politiko“ (TEN/582), temu pa je sledilo mnenje „Razogljičenje prometa“ (TEN/609).

Sveženj o mobilnosti

Začasna študijska skupina dejavno prispeva k pripravi mnenj in pozorno spremlja teme iz svežnja o mobilnosti, ki ga je Evropska komisija objavila leta 2017, kot so ukrepi za dostop do trga, izvrševanje socialne zakonodaje in zaračunavanje cestnin.

Downloads

Presentation of the PSG