Začasna študijska skupina za digitalno agendoo

This page is also available in

Cilj začasne študijske skupine za digitalno agendo je prispevati k delu strokovnih skupin na njihovih posebnih področjih dejavnosti. Pozorno spremlja program za digitalno Evropo v zvezi z naslednjim večletnim finančnim okvirom, katerega namen je zagotoviti, da bo imela Evropa vodilno vlogo v digitalizaciji, da bo povečala svoj gospodarski vpliv in konkurenčnost na svetovni ravni ter pozitivno usmerjala digitalno preobrazbo za vse Evropejce. Program vključuje pet posebnih ciljev: visokozmogljivostno računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, usposabljanje in izobraževanje ter posodobitev javne uprave in storitev.

Začasna študijska skupina za digitalno agendo se bo osredotočila na naslednje vidike:

  • pozitivni primeri s področja sodobne tehnologije, zlasti o tem, kako človeka postaviti v središče inovacij;
  • učinek digitalizacije na delovno silo, zaposlovanje, kvalifikacije ter znanje in spretnosti;
  • priporočila za doseganje pozitivnega učinka digitalizacije na teh področjih;
  • novi načini presojanja kakovosti interakcije med človekom in strojem;
  • učinek, ki ga imajo kolaborativni roboti na raznoliko prebivalstvo;
  • središča za digitalne inovacije kot digitalna podpora za MSP;
  • posledice digitalizacije v prometu: električna vozila, samovozeči avtomobili, parkirišča, pametna mesta, intermodalni prometni sistemi in ekonomija delitve.

Digitalizacija je medsektorsko vprašanje, zato začasna študijska skupina za digitalno agendo od primera do primera sodeluje z drugimi začasnimi študijskimi skupinami ter opazovalnimi, interesnimi in ad hoc skupinami.