Spremljevalni odbor za vzhodnoevropske sosede EU

Spremljevalni odbor za vzhodnoevropske sosede EU je bil ustanovljen leta 2004 kot posebno telo pri EESO za odnose s civilno družbo v državah vzhodnega sosedstva. Spremljevalni odbor se običajno sestane štirikrat na leto in razpravlja o tekočih vprašanjih v zvezi z državami vzhodnega sosedstva, k sodelovanju pa pogosto povabi predstavnike iz drugih evropskih institucij, zunanje strokovnjake, organizacije civilne družbe in druge. Člani tega odbora dejavno sodelujejo pri dejavnostih vzhodnega partnerstva, kot so njegove večstranske platforme in forum civilne družbe.